Valikko

Hyvinvointivaltion haasteet ja muutoksen mahdollisuudet

Pohjoismainen hyvinvointivaltio on globaalisti poikkeuksellinen menestystarina hyvinvoinnin ja yhteiskunnallisen tasa-arvon sekä yhteiskuntarauhan takaamisessa. EU:n kautta myös Suomi on tarjonnut toimivan mallin yhteiskunnallisten palveluiden ja tuen tuottamiseksi ja välittämiseksi kansalaisille. Kuitenkin Suomi ja muut Pohjoismaat ovat etunenässä kohtaamassa mallin ylläpitämisen väestölliset, taloudelliset ja sosiaaliset rajat. Millainen voisi olla Suomen tarjoama sosiaalisille investoinneille ja interventioille nojaava Hyvinvointimalli 2.0?

Järjestäjät: THL, Turun yliopiston INVEST-hanke

Yhteyshenkilöt: Viveca Bergman ja Riikka Rossi, THL

Aika

4.10.2019

Paikka

Helsinki

Järjestäjä