Valikko

Business and Human Rights: Towards a Common Agenda for Action

Suomen EU-puheenjohtajakauden Shift-osaamiskeskuksen tuella järjestämässä usean sidosryhmän konferenssissa pohditaan ihmisoikeuksien toteutumista yritystoiminnassa ja erityisesti sitä, kuinka tässä erittäin tärkeässä asiassa voitaisiin edetä rakentavasti yhteistyössä.

Keskustelu ihmisoikeuksien kunnioittamisesta yritysmaailmassa on lisääntynyt sen jälkeen, kun YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet hyväksyttiin vuonna 2011. Elinkeinoelämän ja valtioiden odotetaan lähtökohtaisesti varmistavan, että yritykset ottavat ihmisoikeudet huomioon liiketoiminnassaan ja että heikoimmassa asemassa olevien ihmisten, kuten ihmisoikeuksien puolustajien, oikeussuoja toteutuu. Vielä on ratkaistava, kuinka tämän periaatteen toteutumista voitaisiin edistää tehokkaimmin EU-tasolla.

Tilaisuuden pääpuhujana esiintyy professori John Ruggie, joka on kehittänyt YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet. Konferenssiin osallistuvat myös työministeri Timo Harakka ja ulkoministeriön poliittinen valtiosihteeri Johanna Sumuvuori. Konferenssin pääaiheita ovat valtion rahoitus ulkomailla harjoitettavaa liiketoimintaa varten, sääntelytoimien asema osana eri politiikkatoimia sekä kollektiivisen vipuvaikutuksen ja yhteistyön hyödyntäminen erityisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevien, kuten ihmisoikeuksien puolustajien, ihmisoikeuksien toteutumisen edistämisessä. Konferenssin puheenjohtaja esittelee EU:n uuden toimintasuunnitelman (Agenda for Action).

Kaikki konferenssiin ilmoittautunet ovat saaneet vahvistussähköpostin 27.11.2019. Kokouspaikan koon vuoksi konferenssin osallistujamäärä on rajattu, ja tavoitteena on ollut varmistaa kaikista sidosryhmistä mahdollisimman laaja ja tasapainoinen edustus. Ilmoittautuminen on jo suljettu, emmekä valitettavasti voi tarjota osallistumismahdollisuutta odotuslistalla oleville. Tilaisuutta voi seurata myös verkossa.

Suomen hallitus on tehnyt vuodesta 2018 lähtien yhteistyötä Shift-osaamiskeskuksen kanssa yrityksiin ja ihmisoikeuksiin liittyvässä toiminnassaan.

Yhtetyshenkilö: Ville Ikävalko, ulkoministeriö

Paikka: Sofitel Hotel, Bryssel

Lähetys konferenssista

Business and Human Rights – Towards a Common Agenda for Action: Monday 2 December 2019 Final Agenda

Perspectives Paper - Business and Human Rights: Towards a Common Agenda for Action

Raportti: Aligning Finland’s State Financing for Private Sector Activity Abroad with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights

Outcome paper: Agenda for Action on Business and Human Rights 

Aika

2.12.2019

Paikka

Bryssel

Järjestäjä

Työ- ja elinkeinoministeriö
Ulkoministeriö

Lisätietoa