Valikko

Lainvalvontatyöryhmän verkostokokoontuminen

EU:n lainvalvontatyöryhmän alaisuudessa toimii useita verkostoja, jotka edistävät EU:n poliisiyhteistyötä ja torjuvat järjestäytynyttä rikollisuutta jakamalla tietoa, parhaita käytäntöjä ja kokemuksia. Lisäksi verkostot pureutuvat kansalaisten turvallisuuden tunteeseen vaikuttaviin kysymyksiin. Verkostot koostuvat kunkin jäsenmaan asiantuntijoista.

Suomi kutsuu puheenjohtajuuskaudellaan 4 verkostoa Helsinkiin:

CARPOL (EU-yhteyspisteet rajat ylittävän ajoneuvorikollisuuden torjunnassa)
ENLETS (eurooppalainen verkosto lainvalvontaviranomaisten teknologiapalveluille)
RCEG (radioviestinnän asiantuntijaryhmä)
EFE (Euroopan tuliaseiden asiantuntijat).

Aika

7.10.2019

Paikka

Mannerheimintie 13, Helsinki, Suomi

Järjestäjä

Sisäministeriö