Valikko

Avoin Eurooppa - Miten se hyödyttää meitä kaikkia?

Konferenssissa tuodaan esille talouden ja yhteiskunnan avoimuuden roolia avoimen, vahvan sekä elinkeinoelämää ja liiketoimintaa edistävän EU:n rakentamisessa.

Konferenssi tarjoaa osallistujille mahdollisuuden keskustella ja vaihtaa näkemyksiä yhteiskunnan ja talouden avoimuuden merkityksestä eri sidosryhmien edustajien kanssa. Konferenssin ajoitus EU:n toimielinten toimikausien taitteeseen mahdollistaa keskusteluiden johtopäätösten välittämisen poliittisille päättäjille sekä EU- että kansallisella tasolla.

Järjestäjät: ETSK:n työnantajaryhmä, EK, Keskuskauppakamari

Yhteyshenkilöt[email protected], [email protected][email protected]

Aika

9.10.2019

Paikka

Helsinki

Järjestäjä