Valikko

Genomics and Personalised Medicine in Public Health

Tapahtuman tarkoituksena on edistää jäsenmaiden edustajien ja asiantuntijoiden välistä keskustelua yksilöllistetyn lääketieteen soveltamisesta terveyspalveluissa ja kansanterveyden edistämisessä. Keskustelun lähtökohtana on asiakirja ”Towards access to at least 1 million sequenced genomes in the European union by 2022”. Tämän EU-hankkeen tavoitteena on luoda tietoturvallinen ja yksityisyyden suojan varmistava tietopohja monitekijäisten sairauksien selvittämiseksi ja tämän tiedon hyödyntämiseksi terveydenhuollossa. EU:n laajuinen yhteistyö on tässä välttämätöntä. Hanke pyrkii parantamaan myös EU:n kilpailukykyä nopeasti kehittyvässä yksilöllistetyssä lääketieteessä, jonka yleisenä tavoitteena on ennustava, ennaltaehkäisevä ja osallistava terveydenhuolto. Asiaa koskeva yleisluonteinen julistus allekirjoitettiin Brysselissä 10.4.2018 järjestetyn DigitalDayn yhteydessä, ja julistuksen on allekirjoittanut nyt 21 Euroopan maata. Hanketta koordinoi Euroopan komissio.

 

Yhteyshenkilöt: Strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, [email protected] ; ja erityisasiantuntija Tuula Helander, [email protected]

Aika

10.10.2019

Paikka

Bryssel

Järjestäjä

Sosiaali- ja terveysministeriö