Valikko

Ammatillisen koulutuksen pääjohtajat

Ammatillisen koulutuksen pääjohtajat valmistelevat kokouksessa ammatillisen koulutuksen panosta eurooppalaisen koulutusalueen toimeenpanoon ja eurooppalaisen koulutusyhteistyön uusiin strategisiin puitteisiin. Aihetta lähestytään erityisesti jatkuvan oppimisen näkökulmasta pohtien muun muassa sitä tukevia digitaalisia palveluita ja rahoitusta sekä ammatillisen koulutuksen roolia työelämän kehittämisessä ja innovaatioiden edistämisessä.

Aika

14.10.2019

Paikka

Mannerheimintie 13, Helsinki, Suomi

Järjestäjä

Opetus- ja kulttuuriministeriö
EU2019FI