Valikko

EU:n vesipuitedirektiivin pohjavesidirektiivin toimeenpano -asiantuntijat

Kokouksessa käsitellään komission ajankohtaiset asiat, luonnostellaan eri ohjeiden ja oppaiden suuntaviivoja, käydään läpi valmisteluryhmien tilanne sekä muiden toimeenpanoa edistävien toimien tilannekatsaus. Helsingissä keskeisiä asioita ovat toimivuustarkastelun tulokset sekä juomavesidirektiivin neuvottelujen tilanne sekä yhteistyö juomavesiasiantuntijoiden (STM) kanssa jatkossa.

Aika

14.10.2019

Paikka

Mannerheimintie 13, Helsinki, Suomi

Järjestäjä

Ympäristöministeriö
EU2019FI