Valikko

EIGEn tasa-arvoindeksi 2019

Esitelläkseen tasa-arvokysymysten viimeisimpiä kehityskulkuja EIGE järjestää yksipäiväisen konferenssin yhteistyössä EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Suomen kanssa.

EIGEn tasa-arvoindeksi vuodelta 2019 antaa ajantasaisen kuvan sukupuolten tasa-arvon tilasta EU:ssa. Se näyttää mihin suuntaan ja millä vauhdilla tasa-arvokysymyksissä on edistytty vuoden 2005 jälkeen, antaa tietoa kunkin maan saavutuksista ja esittelee parannuskohtia.  Sukupuolten välisten erojen lisäksi indeksi esittelee myös erilaisia realiteetteja, joita ihmiset yhteiskunnassamme kohtaavat iän, koulutustason, syntymämaan, vammaisuuden ja perhetyypin mukaan. Tämän vuoden indeksin erityinen temaattinen painopiste on  työn ja muun elämän yhteensovittaminen ja sen yhteys sukupuolten tasa-arvoon.

Järjestäjä: sosiaali- ja terveysministeriö yhteistyössä EIGEn (Euroopan tasa-arvoinstituutti) kanssa

Yhteyshenkilö: Eeva Raevaara, sosiaali- ja terveysministeriö, eeva.raevaara(at)stm.fi

Aika

15.10.2019

Paikka

Bryssel

Järjestäjä

Sosiaali- ja terveysministeriö