Valikko

Koheesiopolitiikan, alueellisen koheesion ja kaupunkipolitiikan pääjohtajakokous

Koheesiopolitiikan, alueellisen koheesion ja kaupunkipolitiikan pääjohtajat käsittelevät kokouksessa koheesiopolitiikan asetusehdotuksia vuosille 2021–2027. Euroopan komissio julkaisi ehdotukset toukokuussa 2018.

Lisäksi alueellisen koheesion osuudessa viedään eteenpäin uudistusta EU:n alueellinen agenda 2020:een, jonka alueellisesta koheesiosta vastaavat ministerit hyväksyivät vuonna 2011. Kaupunkipolitiikan osalta viedään eteenpäin vuonna 2015 kaupunkipolitiikasta vastaavien ministerien käynnistämää EU:n kaupunkiagendaa ja sen toimeenpanoa. Kokouksen järjestävät työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö.

Aika

15.10.2019 – 17.10.2019

Paikka

Mannerheimintie 13, Helsinki, Suomi

Järjestäjä

Työ- ja elinkeinoministeriö
Ympäristöministeriö
EU2019FI