Valikko

Lääkinnällisten laitteiden toimivaltaisten viranomaisten 45. kokous

Lisätietoja: CAMD - Competent Authorities for Medical Devices

Järjestäjä: Valvira

Yhteyshenkilö: Heikki Mattlar, Valvira

Aika

16.10.2019 – 17.10.2019

Paikka

Hanasaari, Espoo, Suomi

Järjestäjä

Lisätietoa