Valikko

Demographic Change, Equality and Wellbeing - Towards integrated policies for ageing societies

Väestömuutoksen vaikutuksiin fokusoivan ”More Years, better lives – The Potential and Challenges of Demographic Change” -aloitteessa mukana olevat 17 jäsenmaan edustajat, alan tutkijat ja muut sidosryhmät kokoontuvat Helsinkiin keskustelemaan politiikkatoimien yhteensovittamisesta. Tilaisuudessa kartoitetaan hyviä esimerkkejä eri hallinnonaloilta kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Järjestäjät: THL, Suomen Akatemia, STM

Aika

30.10.2019

Paikka

Helsinki

Järjestäjä