Valikko

Hybridiasioiden konferenssi: Kriittiset yhteydet, jatkuvuus ja tarjonta – Euroopalle kriittisten infrastruktuurien ja toimintojen turvallisuuden arviointi hybridiuhkien yhteydessä

Kriittisten infrastruktuurien ja toimitusketjujen turvallisuus on keskeinen perusta yhteiskunnan turvallisuudelle ja talouden moitteettomalle toiminnalle. Verkkojen, solmukohtien ja toimitusten turvaaminen EU:ssa ja sen ulkopuolella on olennaista, jos Eurooppa haluaa suojella kaikkia kansalaisiaan ja parantaa taloudellista ja teknologista kilpailukykyään. Nykyään elintärkeitä infrastruktuureja eivät ole pelkästään liikenneverkot tai julkiset palvelut. Tänä digitaalisena aikakautena meidän on laajennettava määritelmää käsittämään myös digitaaliset verkot, pankki- ja rahoitusalan sekä elintarvikkeet ja terveydenhuollon.

Neuvoston puheenjohtajamaa Suomi ja EUISS kokoavat yhteen poliittiset päättäjät, teollisuuden edustajat, ajatushautomot ja akateemiset yhteisöt korkean tason konferenssiin, joka käsittelee kriittistä infrastruktuuria, kriittisten toimintojen jatkuvuutta ja huoltovarmuutta. Tapahtumalla pyritään lisäämään tietoisuutta tarjonnan ja verkkojen rajat ylittävästä luonteesta Euroopassa ja lisäksi edistämään rajat ylittävää ja monialaista yhteistyötä EU:ssa.

Järjestäjät: EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Suomi yhdessä EU:n turvallisuustutkimusinstituutin (EUISS) kanssa

Yhteyshenkilö: Axel Hagelstam, axel.hagelstam(at)formin.fi

Aika

6.11.2019

Paikka

Bryssel

Järjestäjä