Valikko

Working Group of Enforcement Officers (WGEO)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea järjestää Suomen puheenjohtajakaudella kahdeksan Euroopan lääkevalvontaverkoston toimintaan liittyvää kokousta. Lääkevalvontaverkostoon kuuluvat EU-jäsenmaiden lääkevirastot, Euroopan lääkevirasto EMA ja Euroopan komissio. Kaksi kokouksista on jäsenmaiden lääkevirastojen johtajien kokouksia ja muut kokoukset ovat lääkekomiteoiden kokouksia tai eri komiteoiden yhteiskokouksia, jotka kukin kansallinen lääkeviranomainen järjestää maansa puheenjohtajakaudella. 

Järjestäjä: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ja Heads of Medicines Agencies yhteistyössä Ruokaviraston kanssa

Yhteyshenkilö[email protected][email protected]

Aika

10.11.2019 9.00 – 13.11.2019 19.00

Paikka

Helsinki

Järjestäjä