Valikko

Makean veden kalastuksen ja vesiviljelyn innovaatiot

Tapahtumaan osallistuu kunnallisia ja alueellisia päättäjiä sekä Euroopan parlamentin jäseniä keskustelemaan makean veden kalastukseen ja vesiviljelyyn liittyvistä innovaatioista. Tapahtuman tarkoituksena on tarkastella makean veden kalastukseen ja vesiviljelyyn liittyviä elintarviketurvaa ja tuotantoa koskevia poliittisia toimenpiteitä ja tutkimusta. Päätavoitteena on tunnistaa pullonkauloja ja ehdottaa ratkaisuja sisävesikalastuslaitoksille ja sisämaa-alueille, jotka haluavat kehittää makean veden kalastusta ja vesiviljelyä.

Järjestäjä: Luonnonvarakeskus

Yhteyshenkilöt: Mika Mustonen, mika.mustonen(at)luke.fi, Anthony Starr, anthony.starr(at)mmm.fi

Aika

13.11.2019 9.30 – 12.30

Paikka

Bryssel

Järjestäjä