Valikko

IT Directors + CMDh

Co-ordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures - Human (CMDh)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea järjestää Suomen puheenjohtajakaudella kahdeksan Euroopan lääkevalvontaverkoston toimintaan liittyvää kokousta. Lääkevalvontaverkostoon kuuluvat EU-jäsenmaiden lääkevirastot, Euroopan lääkevirasto EMA ja Euroopan komissio. Kaksi kokouksista on jäsenmaiden lääkevirastojen johtajien kokouksia ja muut kokoukset ovat lääkekomiteoiden kokouksia tai eri komiteoiden yhteiskokouksia, jotka kukin kansallinen lääkeviranomainen järjestää maansa puheenjohtajakaudella. 

Järjestäjä: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Euroopan lääkevirasto EMA, Heads of Medicines Agencies

Yhteyshenkilö[email protected][email protected]

Aika

18.11.2019 9.00 – 20.11.2019 19.00

Paikka

Helsinki

Järjestäjä