Valikko

Kuka on vastuussa sukupuolten tasa-arvosta? Sukupuolten tasa-arvoa koskevat institutionaaliset mekanismit Euroopan unionissa

Onko EU saavuttanut tavoitteensa sukupuolten tasa-arvon institutionaalisista mekanismeista? Kuinka paljon edistystä on tapahtunut? Mitä haasteita ja painopisteitä on edessä? Tutustu näihin aiheisiin EIGEn yksipäiväisessä konferenssissa, joka järjestetään yhteistyössä EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Suomen kanssa.
 
EIGE esittelee keskeiset tulokset tutkimuksestaan Institutionaaliset mekanismit sukupuolten tasa-arvossa ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisessa. Keskustelemme kehityssuuntauksista jäsenvaltioiden, Euroopan komission, Euroopan parlamentin sekä kansalaisjärjestöjen, työmarkkinaosapuolten ja korkeakoulujen edustajien kanssa.
 
Aiheita ovat muun muassa: 
  • Sukupuolten tasa-arvon tulevaisuus: mitkä ovat tasa-arvopolitiikan ja sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen tavoitteet ja haasteet?
  • Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen kaikilla politiikan aloilla: miten sukupuolten tasa-arvo voidaan vaikuttavasti sisällyttää EU:n strategiaan vuoden 2020 jälkeen?
  • Mitä vaikutuksia muuttuvilla talousarvioilla ja rakenteilla on sukupuolten tasa-arvoon?
Seminaarilla edistetään hiljattain valitun Euroopan parlamentin, vastikään nimitetyn Euroopan komission ja jäsenvaltioiden keskusteluja ja tulevia poliittisia aloitteita.
 
Järjestäjä: sosiaali- ja terveysministeriö yhteistyössä EIGEn (Euroopan tasa-arvoinstituutti) kanssa
 
Yhteyshenkilöt: Eeva Raevaara, sosiaali- ja terveysministeriö, eeva.raevaara(at)stm.fi

Aika

19.11.2019

Paikka

Bryssel

Järjestäjä

Sosiaali- ja terveysministeriö