Valikko

Yleisten asioiden neuvosto

Esityslistalla

  • Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027: neuvottelut
  • 12.–13. joulukuuta pidettävän Eurooppa-neuvoston valmistelut
  • Oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen lujittaminen ja neuvoston vuotuisen oikeusvaltiovuoropuhelun arviointi
  • Laajentumisen sekä vakautus- ja assosiaatioprosessin tilanne lokakuun Eurooppa-neuvoston jälkeen

Aika

19.11.2019

Paikka

Bryssel

Järjestäjä

Euroopan unionin neuvosto