Valikko

COMP + PDCO+ CAT

Committee for Orphan Medicinal Products (COMP), Paediatric Committee (PDCO) and Committee for Advanced Therapies (CAT)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea järjestää Suomen puheenjohtajakaudella kahdeksan Euroopan lääkevalvontaverkoston toimintaan liittyvää kokousta. Lääkevalvontaverkostoon kuuluvat EU-jäsenmaiden lääkevirastot, Euroopan lääkevirasto EMA ja Euroopan komissio. Kaksi kokouksista on jäsenmaiden lääkevirastojen johtajien kokouksia ja muut kokoukset ovat lääkekomiteoiden kokouksia tai eri komiteoiden yhteiskokouksia, jotka kukin kansallinen lääkeviranomainen järjestää maansa puheenjohtajakaudella. 

Järjestäjä: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskekus Fimea, Euroopan lääkevirasto EMA

Yhteyshenkilö[email protected][email protected]

Aika

20.11.2019 9.00 – 22.11.2019 19.00

Paikka

Helsinki

Järjestäjä