Valikko

Espon-viikko

ESPON 2020 -ohjelman tarkoituksena on vahvistaa alueulottuvuutta eurooppalaisessa päätöksenteossa. Ohjelma tukee tätä tavoitetta tuottamalla ja välittämällä tutkimustietoa alueista erilaisille kohderyhmille sekä alueellisella, kansallisella että EU-tasolla. ESPON-seminaarin tarkoituksena on vahvistaa vuoropuhelua tutkijoiden ja päätöksentekijöiden kesken ja viestiä tuoreista tutkimustuloksista.

ESPON-viikolla 25.-29.11.2019 järjestetään myös ohjelman toimeenpanoa ohjaavan seurantakomitean, ESPON 2020+ -ohjelmaa valmistelevan työryhmän sekä ohjelman kansallisten yhteystahojen kokoukset.

  1. ESPON 2020 –ohjelman seurantakomitea
  2. ESPON 2020+ valmisteluryhmä
  3. ESPON-seminaari
  4. kansallisten yhteyspisteiden kokous

Aika

25.11.2019 – 29.11.2019

Paikka

Mikonkatu 9, Helsinki, Suomi

Järjestäjä

Työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätietoa