Valikko

Osallistavan ja väkivallattoman lapsuuden tukeminen

Kokouksen tavoitteena on vahvistaa Euroopan laajuista yhteisymmärrystä keinoista edistää lasten osallisuutta ja väkivallatonta kasvuympäristöä EU-Promise-hankkeen ja Barnahus-malli huomioiden. Teemoista keskustellaan politiikan, lainsäädännön, tutkimuksen ja toimintakulttuurien näkökulmista. Konferenssi tarjoaa mahdollisuuksia pohdintaan, vuoropuheluun ja yhdessä oppimiseen.

Järjestäjät: THL, sosiaali- ja terveysministeriö

Yhteyshenkilöt: Viveca Bergman ja Riikka Rossi, THL

Aika

26.11.2019

Paikka

Helsinki

Järjestäjä