Valikko

Vesi- ja merijohtajien kokous

Vesi- ja merijohtajien kokouksen päätemana on komission laatiman vesipuitedirektiivin toimivuusarvioinnin tulokset, toisen vesienhoitokauden palautteet ja sen johtopäätökset, meristrategiadirektiivin toimeenpanokatsaus (jos komissio saa valmiiksi) ja direktiivin toimeenpano toisella kaudella, erityisesti tavoitevuoden 2020 jälkeen.

Lisäksi Suomi mahdollisesti pyrkii kokouksessa ottamaan esille eri direktiivien synergia-asiaa ja niiden harmonisointia.

Aika

26.11.2019

Paikka

Helsinki

Järjestäjä

Ympäristöministeriö