Valikko

Building Trust – the Role of Supreme Audit Institutions in Ensuring the Reliability of Fiscal Data

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV järjestää kansainvälisen korkean tason seminaarin Helsingissä torstaina 28. marraskuuta. Seminaarin teemana on laaja näkökulma finanssipolitiikan tietopohjaan ja sen tarkastamiseen. Seminaarissa käsitellään tietopohjan eri osien merkitystä finanssipolitiikan valmistelulle ja päätöksenteolle, tilastojen ja ennusteiden tarkastamista sekä ylimpien ulkoisten tarkastusviranomaisten roolia tiedon luotettavuuden varmentamisessa ja julkisyhteisöjen kirjanpitokäytäntöjen kehittämisessä.

Järjestäjä: Valtiontalouden tarkastusvirasto

Yhteyshenkilö: Jaakko Malmi, VTV

Aika

28.11.2019 9.00

Paikka

Mannerheimintie 13, Helsinki, Suomi

Järjestäjä