Valikko

Kilpailukykyneuvosto

Esityslistalla

Sisämarkkinat, 28.11.

  • Direktiivi kuluttajia koskevista edustajakanteista
  • Direktiivi maakohtaisesta raportoinnista
  • Euroopan kilpailukyvyn ulkoinen ulottuvuus

Tutkimus ja avaruus, 29.11.

  • Päätelmät avaruusratkaisuista kestävää arktista aluetta varten 
  • Keinot edistää kestävää avaruustaloutta
  • Asetus Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutista (EIT)
  • Horisontti Eurooppa -asetuksen tulevaa Euratomin tutkimusohjelmaa koskevat johdanto-osan kappaleet ja liite IV
  • Tuleva Euratomin tutkimusohjelma 
  • Päätelmät EU:n päivitetystä biotalousstrategiasta

Aika

28.11.2019 – 29.11.2019

Paikka

Bryssel

Järjestäjä

Euroopan unionin neuvosto