Valikko

Liikenne-, televiestintä- ja enegianeuvosto (liikenne ja televiestintä)

Liikenne, 2. joulukuuta

Neuvosto pyrkii sopimaan kannastaan useisiin ehdotuksiin:

  • rautatiematkustajien oikeuksien tarkistaminen
  • lupien myöntämisen virtaviivaistaminen, jotta edistetään Euroopan laajuisen liikenneverkon (TEN-T) toteuttamista
  • EU:n tiemaksusääntöjen (eurovinjetti) päivittäminen tieinfrastruktuurin rahoittamiseen, ruuhkiin ja ympäristövaikutukseen liittyvien kysymysten käsittelemiseksi

Lisäksi ministerit käyvät kaksi julkista periaatekeskustelua:

  • digitaaliset henkilöliikennepalvelut
  • yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan tulevaisuus

Televiestintä, 3. joulukuuta

  • 5G-teknologia
  • Sähköisen viestinnän tietosuoja
  • Eettinen tiedonkäyttö

Aika

2.12.2019 – 3.12.2019

Paikka

Bryssel

Järjestäjä

Euroopan unionin neuvosto