Valikko

Julkisten työvoimapalveluiden eurooppalaisen verkoston johtokunnan 12. kokous

Kokous on julkisten työvoimapalvelujen eurooppalaisen verkoston johtokunnan 12. kokous. Johtokunta käy strategista keskustelua verkoston toiminnasta ja hyväksyy työohjelman. Verkoston tavoitteena on edistää työvoimapalvelujen uudistumista vahvistamalla keskinäistä oppimista ja tunnistamalla hyviä käytäntöjä. Verkosto osallistuu myös Euroopan työllisyysstrategiaan liittyvien politiikka-aloitteiden toteuttamiseen (muun muassa nuorisotakuuta ja pitkäaikaistyöttömiä koskeva neuvoston suositus).

Aika

12.12.2019 – 13.12.2019

Paikka

Mannerheimintie 13, Helsinki, Suomi

Järjestäjä

Työ- ja elinkeinoministeriö
EU2019FI