Hyppää sisältöön

Digitalisaatio ja tekoäly puolustuksessa

Teknologian nopea kehitys, tekoäly sekä digitalisaatio muuttavat yhteiskuntaa laaja-alaisesti ja syvällisesti. Nämä trendit mullistavat myös puolustusta tuoden mukanaan niin mahdollisuuksia kuin uhkia. Uudet teknologiat haastavat puolustushallintoja kautta maailman kehittämään toimintojaan vastaamaan uuden ajan tarpeita.

Euroopan on pysyttävä mukana teknologisessa kehityksessä ja hyödynnettävä sen tuomat mahdollisuudet sotilaallisten suorituskykyjen kehittämiselle. Samalla EU-maiden on huomioitava kehityksestä seuraavat haavoittuvuudet, kuten kyberuhkat. Tarvitaan myös keskustelua digitalisaatioon ja tekoälyyn liittyvistä eettisistä ja oikeudellisista kysymyksistä.

Osaamista ja yhteistyömahdollisuuksia tarvitaan

Suomi haluaa puheenjohtajakaudellaan herättää EU-maiden kesken keskustelua tekoälyn kehityksen ja digitalisaation seurauksista puolustussektorilla. Tavoitteena on tunnistaa unionin olemassa olevat työkalut kansallisen ja eurooppalaisen osaamisen ja teknologioiden kehittämiseksi. Lisäksi on tärkeää hakea yhteistyömahdollisuuksia sekä unionin sisällä että kumppaneiden kuten Naton ja Yhdysvaltojen kanssa.

Suomi on laatinut yhteistyössä kumppanimaidensa Alankomaiden, Ranskan, Saksan ja Viron kanssa ajatuspaperin digitalisaatiosta ja tekoälystä puolustuksen alalla.

Aihe esillä eri foorumeilla

EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Federica Mogherini on kutsunut Global Tech Panel -asiantuntijaryhmän pohtimaan innovatiivisia ratkaisuja ja tekoälyn haasteita myös puolustuksen alalla.

Euroopan puolustusvirasto EDA:n teknologian ennakointi- ja analyysityössä tekoäly on jo vahvasti esillä. Tutkimus- ja kehitystyötä voidaan puolestaan rahoittaa muun muassa Euroopan puolustusrahaston tuella. Keskeisiä tahoja ovat myös EU:n sotilaskomitea ja EU:n sotilasesikunta.

Digitalisaatio ja tekoäly Suomen puheenjohtajakaudella järjestettävissä kokouksissa:

EU2019FI-taustoitus: EU:n uudet turvallisuutta ja puolustusta koskevat aloitteet

The European Union Institute for Security Studies (EUISS): “AI – What implications for EU Security and Defence”

 

Lisätietoja

erityisasiantuntija Elina Saarimaa, puolustusministeriö, p. + 358 295 140 352, elina.saarimaa(at)defmin.fi
everstiluutnantti Janne Jortama, Pääesikunta, p. +358 299 510 576, janne.jortama(at)mil.fi