Hyppää sisältöön

Energiaunionin hallintomalliasetus ja kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmat

Junckerin komission yhtenä prioriteettina on ollut energiaunionin luominen. Sen tavoitteena on tarjota Euroopalle ja sen kansalaisille kohtuuhintaista, varmaa ja kestävästi tuotettua energiaa. Energiaunioin viisi avainalaa ovat: energiaturvallisuus, energian sisämarkkinat, energiatehokkuus, hiilestä irtautuminen (sisältäen uusiutuvan energian) sekä tutkimus, innovointi ja kilpailukyky. EU on juuri viimeistellyt puhtaan energian koko laajan lainsäädäntöpaketin, jolla pannaan toimeen energiaunionin tavoitteita.

Puhtaan energian paketissa on sovittu EU:n yhteisistä uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden tavoitteista vuodelle 2030 ja mekanismista, jolla tavoitteiden saavuttamista seurataan. Seurantaan on luotu hallintomalli, joka tuli voimaan joulukuussa 2018 (asetus EU 2018/1999 energiaunionin ja ilmastotoimien hallinnosta).

Kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmat valmiiksi Suomen puheenjohtajakaudella

Suomen EU-puheenjohtajakaudella ajankohtaista on keskustelu EU:n uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden tavoitteiden saavuttamisesta. EU jäsenvaltiot ovat hallintomallin velvoitteiden mukaisesti laatineet vuoden 2018 loppuun mennessä kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmaluonnokset (NECP), joissa jäsenvaltiot kertovat kuinka ne edistävät uusiutuvan energian lisäämistä, energiatehokkuutta sekä muita energiaunionin tavoitteita kuten energian sisämarkkinoiden kehittämistä.

Euroopan komissio kommentoi 18.6.2019 jäsenvaltioiden suunnitelmaluonnoksia. Komissio arvioi ovatko jäsenvaltioiden suunnitelmat riittäviä EU:n uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden 2030-tavoitteiden saavuttamiseksi. Komissio antoi jäsenmaille suosituksia, joiden pohjalta ne toimittavat komissiolle lopulliset suunnitelmansa vuoden 2019 loppuun mennessä.

Suomen tavoitteena neuvoston puheenjohtajana on muun muassa edistää EU:n yhteisten energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista ja siten edesauttaa myös kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien laadintaprosessia. Tavoitteena on käydä Suomen puheenjohtajakaudella asiasta poliittinen keskustelu ja saada sitä kautta ministeritason ohjausta jatkotyölle.

Energiaministerit keskustelevat energia- ja ilmastosuunnitelmista syyskuussa

Suomen puheenjohtajakaudella kansallisia energia- ja ilmastosuunnitelmia käsitellään neuvoston energiaministereiden kokouksessa 24.9.2019, ja sitä ennen myös virkamiestasolla neuvoston energiatyöryhmässä heinäkuussa.

Komissio on antanut suunnitelmaluonnoksia koskevan tiedonannon kesäkuussa ja sen pohjalta syyskuun energianeuvoston keskustelujen lopullinen sisältö tarkennetaan ennen energianeuvostoa.

Energianeuvoston puitteissa on tärkeätä linjata jäsenvaltioille yhtenäistä toimintatapaa ja varmistaa prosessin toimivuus. Viime kädessähän jäsenvaltiot ovat kollektiivisessa vastuussa asetettujen EU-tavoitteiden saavuttamisesta.

Keskustelu kansallisista energia- ja ilmastosuunnitelmista linkittyy myös EU:n pitkän aikavälin strategian käsittelyyn. 

Tausta

Kaikkien jäsenvaltioiden kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmaluonnokset sekä komission tiedonanto 18.6. ja suositukset kansallisiin NECP-suunnitelmaluonnoksiin (englanniksi)

Lisätietoja

Suomen energia-attasea Sanna Ek-Husson, EUE, puh. +32 470 206 178, [email protected]

teollisuusneuvos Petteri Kuuva, TEM, puh. +358 29 506 4819, [email protected]

neuvotteleva virkamies Markku Kinnunen, TEM, +358 29 506 4792, [email protected]