Hyppää sisältöön

Energiaverotus tukemaan ilmastotyötä

EU-lainsäädäntö energiaverotuksesta kaipaa uudistamista, jotta se tukisi nykyistä paremmin ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja sisämarkkinoiden toimivuutta. Suomi on hakenut puheenjohtajakaudellaan suuntaviivoja uudistukselle.

Suomi pitää uudistusta tärkeänä, koska nykyinen energiaverodirektiivi ei esimerkiksi ota huomioon eri energiamuotojen päästöeroja eikä erottele uusiutuvia ja uusitumattomia energialähteitä. Tämä on ristiriidassa energiapolitiikan kanssa, joka kannustaa siirtymään uusiutuviin ja muihin puhtaisiin energialähteisiin. Direktiivi ei myöskään kata uusia polttoaineita eikä esimerkiksi energian varastointia.

Energiaverodirektiivi asettaa nykyisin vähimmäisverotasot eri energiatuotteille. Tasot ovat kuitenkin osin epäloogisia ja liian matalia, joten ne eivät kannusta energiatehokkaaseen tekniikkaan ja päästöttömään toimintaan. Lisäksi kansainvälinen lentoliikenne ja merenkulku on vapautettu polttoaineverosta.

Sisämarkkinoiden näkökulmasta on ongelmallista, että verokanta vaihtelee eri jäsenmaissa, koska vähimmäisverot ovat matalia. Erot saattavat vääristää kilpailua ja rapauttaa veropohjaa kireän verotuksen maissa.

Poliittista ohjausta komissiolle

Suomi käynnisti EU:n neuvoston puheenjohtajana keskustelun energiaverotuksen uudistamisesta. Keskustelu alkoi Helsingin epävirallisessa valtiovarainministerikokouksessa 14. syyskuuta.

Asia oli ajankohtainen, koska EU:n komissio oli julkistanut 11. syyskuuta arvion energiaverodirektiivistä.

Talous- ja rahoitusasioiden neuvoston on määrä hyväksyä päätelmät energiaverotuksen uudistamisesta 5. joulukuuta. Päätelmät antaisivat poliittista ohjausta uudelle komissiolle energiaverotuksen uudistamisessa.

Uudistus tukisi päästövähennyksiä

Suomi painottaa neuvoston puheenjohtajana, että EU:n täytyy nostaa profiiliaan globaalina ilmastojohtajana. Tavoitteena on luoda pitkän aikavälin ilmastostrategia, jolla EU on hiilineutraali vuonna 2050. Lisäksi Suomi edistää energiaunionin toimeenpanoa ja päästövähennyksiä.

Energiaverotus ei yksin ratkaise ilmastohaasteita, mutta se voi osaltaan luoda tehokkaita ja helposti toteutettavia taloudellisia kannusteita, jotka ohjaavat taloutta kestävämpään suuntaan.

Suomi on kaudellaan pohjustanut ja edistänyt keskustelua energiaverotuksesta. Energiaverodirektiivin muutosehdotusten valmistelu on komission tehtävä. Jos komissio ehdottaa muutoksia EU-lainsäädäntöön, neuvosto käsittelee niitä Suomen puheenjohtajakauden jälkeen.

Lisätietoja

Hallitusneuvos Merja Sandell, p. 02955 30191, merja.sandell(at)vm.fi