Valikko

Energiaverotus tukemaan ilmastotyötä

EU-lainsäädäntö energiaverotuksesta kaipaa uudistamista, jotta se tukisi nykyistä paremmin ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja sisämarkkinoiden toimivuutta. Suomi avaa puheenjohtajakaudellaan keskustelun aiheesta jäsenmaiden kesken.

Suomi pitää uudistusta tärkeänä, koska nykyinen energiaverodirektiivi ei esimerkiksi ota huomioon eri energiamuotojen päästöeroja eikä erottele uusiutuvia ja uusitumattomia energialähteitä. Tämä on ristiriidassa energiapolitiikan kanssa, joka kannustaa siirtymään uusiutuviin ja muihin puhtaisiin energialähteisiin. Direktiivi ei myöskään kata uusia polttoaineita eikä esimerkiksi energian varastointia.

Energiaverodirektiivi asettaa nykyisin vähimmäisverotasot eri energiatuotteille. Tasot ovat kuitenkin osin epäloogisia ja liian matalia, joten ne eivät kannusta energiatehokkaaseen tekniikkaan ja päästöttömään toimintaan. Lisäksi kansainvälinen lentoliikenne ja merenkulku on vapautettu polttoaineverosta.

Sisämarkkinoiden näkökulmasta on ongelmallista, että verokanta vaihtelee eri jäsenmaissa, koska vähimmäisverot ovat matalia. Erot saattavat vääristää kilpailua ja rapauttaa veropohjaa kireän verotuksen maissa.

Haussa suuntaviiva uudistukselle

Suomi haluaa EU:n neuvoston puheenjohtajana käynnistää keskustelun energiaverotuksen uudistamisesta. Keskustelu alkoi Helsingin epävirallisessa valtiovarainministerikokouksessa 14. syyskuuta.

Asia on ajankohtainen, koska EU:n komissio julkisti 11. syyskuuta arvion energiaverodirektiivistä. Ministerit pohtivat, mitä pitäisi ottaa huomioon, jos direktiiviä päätetään uudistaa. Tarkoituksena on myös jakaa jäsenvaltioiden kokemuksia energiaverotuksen uudistamisesta päästöjen vähentämiseksi.

Uudistus tukisi päästövähennyksiä

Suomi painottaa neuvoston puheenjohtajana, että EU:n täytyy nostaa profiiliaan globaalina ilmastojohtajana. Tavoitteena on luoda pitkän aikavälin ilmastostrategia, jolla EU on hiilineutraali vuonna 2050. Lisäksi Suomi edistää energiaunionin toimeenpanoa ja päästövähennyksiä.

Energiaverotus ei yksin ratkaise ilmastohaasteita, mutta se voi osaltaan luoda tehokkaita ja helposti toteutettavia taloudellisia kannusteita, jotka ohjaavat taloutta kestävämpään suuntaan.

EU:n komission on määrä julkistaa arvionsa energiaverodirektiivistä syksyllä 2019. Sen jälkeen komissio ja jäsenvaltiot vaihtavat näkemyksiä direktiivin uudistamistarpeesta.

Suomen kaudella on tarkoitus pohjustaa ja edistää keskustelua energiaverotuksesta. Jos komissio ehdottaa muutoksia EU-lainsäädäntöön, neuvosto käsittelee niitä Suomen puheenjohtajakauden jälkeen.

Lisätietoja

Lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen, valtiovarainministeriö, p. 02955 303072, leo.parkkonen(at)vm.fi