Hyppää sisältöön

EU:n valmistelu YK:n luonnon monimuotoisuustavoitteisiin

YK:n luonnon monimuotoisuutta koskevalle yleissopimukselle on määrä päättää lokakuussa 2020 uudet tavoitteet vuoteen 2030. Sopimuksen osapuolet päättävät tavoitteista YK:n luonnon monimuotoisuuskokouksessa (COP15) Kunmingissa Kiinassa. Uudet tavoitteet valmistellaan, sillä nykyisten niin kutsuttujen Aichi-tavoitteiden voimassaolokausi päättyy.

Neuvottelut tavoitteista on jo aloitettu. Suomi on koordinoinut EU-puheenjohtajamaana EU:n kantoja neuvotteluissa.

Neuvotteluiden valmistelusta vastaa avoin työryhmä, johon kuuluu luonnon monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen osapuolet, järjestöjen, alkuperäiskansojen ja yritysten edustajia sekä tutkijoita. Tavoitteiden valmistelusta käytetään nimitystä vuoden 2020 jälkeinen maailmanlaajuinen viitekehys luonnon monimuotoisuudelle (engl. Post-2020 global biodiversity framework).

Tavoitteena kunnianhimoiset päätelmät luonnon monimuotoisuuden puolesta

Ympäristöneuvoston päätelmät vuonna 2020 käytäviä kansainvälisiä neuvotteluja varten ovat keskeinen asia Suomen puheenjohtajakaudella.  Tavoite on, että päätelmistä saavutetaan yhteisymmärrys neuvoston kokouksessa 19.12.2019.

Neuvosto korostaa päätelmillä luonnon monimuotoisuuden kriittistä tilaa ja alleviivaa, että luonnon köyhtymisen pysäyttäminen edellyttää kunnianhimoisten, mitattavien ja realististen kansainvälisten tavoitteiden asettamista. Lisäksi neuvosto kannustaa päätelmillä EU:n jäsenmaita sekä alueita ja kuntia, elinkeinoelämää ja kansalaisjärjestöjä toimiin ja sitoumuksiin luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi.

EU ja jäsenmaat haluavat osoittaa johtajuutta toimissa luonnon monimuotoisuuden puolesta.

Neuvoston päätelmät antavat suuntaviivoja EU:n luonnon monimuotoisuusstrategialle

Euroopan komissio on aloittanut uuden, vuoteen 2030 ulottuvan EU:n luonnon monimuotoisuusstrategian laatimisen. Komission tavoitteena on julkistaa strategia toimikautensa sadan ensimmäisen päivän aikana osana uutta Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa (engl. European Green Deal). Neuvoston päätelmät antavat suuntaviivoja strategian valmisteluun.

EU:n luonnon monimuotoisuusstrategia ja toimintaohjelma laaditaan EU:n vastineeksi uusille kansainvälisille luonnon monimuotoisuustavoitteille. Strategian on tarkoitus viitoittaa EU:n sitoutumista kunnianhimoisiin toimiin luonnon monimuotoisuuden puolesta ja kirittää toimia kansainvälisten päämäärien ja tavoitteiden saavuttamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

EU:n strategian lisäksi EU-maat toimeenpanevat luonnon monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen tavoitteita kansallisilla strategioilla ja toimenpideohjelmilla (NBSAPs).

Tavoitteiden valmistelu luonnon monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen verkkosivuilla

Komission tiedote Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta

Euroopan ympäristökeskuksen tiedote Euroopan ympäristön tila 2020 -raportista

Kansainvälisen luontopaneelin IPBESin arviointiraportti maailman luonnon tilasta 2019

Lisätietoja

Marina von Weissenberg, ympäristöneuvos, ympäristöministeriö, [email protected], +358 295 250 321
Antonios Sfakiotakis, erityisasiantuntija, ympäristö ja ilmasto, Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa, [email protected], +32 470 914 290