Hyppää sisältöön

EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikka

Suomen puheenjohtajakaudella käsitellään tutkimuksen ja innovoinnin roolia kestävän kasvun ja kilpailukyvyn vauhdittajana EU:ssa.

EU:n tutkimus- ja innovaatiopolitiikan tarkoituksena on lujittaa tieteellistä ja teknologista perustaa, tukea unionin kilpailukykyä sekä edistää tutkimustoimintaa.

EU:n toimet kohdistuvat pääsääntöisesti tutkimus- ja innovaatiotoiminnan rahoittamiseen ja toimintaolosuhteiden parantamiseen sekä rajat ylittävää yhteistyötä tukeviin toimiin. Keskeiset kokonaisuudet ja toimeenpanovälineet ovat EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma (Horisontti-ohjelma) ja eurooppalainen tutkimusalue (European Research Area, ERA).

Horisontti Eurooppa -ohjelmasta neuvotellaan Suomen kaudella

Komission ehdotus uudelle tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti Eurooppa -ohjelmakokonaisuudelle (2021-2027) on yhteensä noin 87 miljardia euroa (vuoden 2018 hinnat). Suomen tavoitteena neuvoston puheenjohtajana on edistää asetusehdotuksen neuvotteluja. Suomi tavoittelee mm. osittaista yleisnäkemystä Horisontti Eurooppa -ohjelmaa täydentävästä Euroopan teknologia- ja innovaatioinstituuttia (EIT) koskevasta asetusehdotuksesta sekä EIT:n strategisesta innovaatio-ohjelmasta vuosille 2021-2027.

Suomen EU-puheenjohtajakausi tarjoaa erinomaisen tilaisuuden osallistua aktiivisesti myös eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) tulevaisuutta koskevaan keskusteluun.

Kestävän kasvun aikaansaamiseksi on lisäksi pystyttävä yhä useammin ylittämään tutkimus- ja innovaatiopolitiikan ja eri sektoripolitiikkojen rajoja. Moderni teollisuuspolitiikka ja toimivat sisämarkkinat ovat edellytyksiä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuudelle. 

Tutkimus- ja innovaatiopolitiikka esillä neuvostossa

EU:n kilpailukykyneuvoston kokousten tutkimus- ja innovaatiopolitiikan osuudet pidetään Suomen puheenjohtajakaudella Helsingissä 4.7 (epävirallinen) sekä Brysselissä 27.9 ja 28.11.

Suomen puheenjohtajakauden avaavassa epävirallisessa kilpailukykyneuvoston kokouksessa käydään 4.7. keskustelu tutkimuksen ja innovaatioiden roolista kestävän kasvun   vauhdittajina sekä Horisontti Eurooppa -ohjelmasta ja missioista strategisina välineinä.

Tausta

Komission esitys Horisontti Eurooppa -ohjelmasta

EU yhteisymmärrykseen tulevasta tutkimus- ja innovointiohjelmasta

Lisätietoja

erityisasiantuntija Hanna Vuorinen, TEM, [email protected] , +358 50 313 8618

johtava asiantuntija, Nina Alatalo, TEM, [email protected] , +358504318015

opetusneuvos Petteri Kauppinen, OKM, [email protected] , +358 40 520 0702

opetusneuvos Saara Vihko, OKM, [email protected] , +358 50 467 0539