Hyppää sisältöön

Eurooppalainen koulutusalue ja korkeakouluverkostot

Suomen puheenjohtajakaudella eurooppalaisen koulutusalueen kehittäminen on yksi painopisteistä. Eurooppalainen koulutusalue sisältää useita tavoitteita. Niitä ovat esimerkiksi Erasmus+ -ohjelman tehostaminen, koulutusinvestointien lisääminen, kielten opiskelun parantaminen, varhaiskasvatuksen laadun parantaminen, elinikäisen oppimisen edistäminen sekä eurooppalaisten korkeakouluverkoston luominen.

Euroopan komissio ilmoitti marraskuussa 2017 tavoittelevansa eurooppalaisen koulutusalueen luomista vuoteen 2025 mennessä. Eurooppalaisella koulutusalueella tarkoitetaan Eurooppaa, jossa valtiorajat eivät estä oppimista, opiskelua ja tutkimustyötä ja jossa on tavallista opiskella, oppia tai työskennellä toisessa jäsenvaltiossa.

Koulutusyhteistyöllä vastataan isoihin haasteisiin

Koulutusneuvoston kokouksessa 8.11. tavoitteena on hyväksyä päätöslauselma eurooppalaisesta koulutusalueesta tulevaisuuteen katsovien koulutusjärjestelmien tukena. Suomen tavoitteena on, että päätöslauselmalla EU:n koulutusyhteistyötä kehitetään pitkäjänteisesti vastaamaan nykyistä vahvemmin laajoihin, yhteisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten ilmastonmuutokseen ja teknologisen kehityksen aiheuttamaan työn murrokseen. Näin kaikilla kansalaisilla olisi edellytykset pysyä kehityksessä mukana. 

Koulutussektorilla etsitään myös tapoja vahvistaa yhteistä eurooppalaista tietopohjaa ja tietoon perustuvaa päätöksentekoa esimerkiksi kehittämällä ennakointitoimintaa. Näin eurooppalainen koulutusalue voisi jatkossa auttaa jäsenvaltioita kehittämään koulutusjärjestelmiään, joilla vastataan paremmin tulevaisuuden haasteisiin. 

Suomi käynnistää puheenjohtajakaudellaan poliittisen keskustelun jatkuvan oppimisen strategisen, järjestelmällisen edistämisen tarpeesta, tavoista ja merkityksestä. Tavoitteena on neuvoston päätelmät aiheesta.

Lisäksi opetusministerit käyvät neuvostossa julkisen keskustelun tekoälyn merkityksestä ja mahdollisuuksista koulutuksen näkökulmasta.

Erasmus-ohjelman budjetista neuvotellaan

Erasmus+ on Euroopan unionin koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma, jonka nykyinen ohjelmakausi kattaa vuodet 2014–2020. Tänä aikana yli neljä miljoonaa nuorta, opiskelijaa ja aikuista voi kouluttautua, opiskella, harjoitella tai työskennellä vapaaehtoisena ulkomailla ohjelman tuella.

Erasmus+ -ohjelma tarjoaa organisaatioille erilaisia kehitys- ja verkostoitumismahdollisuuksia, kuten henkilöstön ammattitaidon strategista kehittämistä, organisaation kapasiteetin vahvistamista ja kansainvälisiä yhteistyökumppanuuksia muiden maiden organisaatioiden kanssa.

Ohjelman seuraavaa rahoituskautta (2021–2027) koskevasta asetusehdotuksesta neuvotellaan Suomen johdolla syksyllä.  Erasmus-ohjelman seuraavaa ohjelmakautta koskevia neuvotteluita edistetään toimielinten välisissä neuvotteluissa (trilogit). Tavoitteena on aloittaa trilogit syys-lokakuun vaihteessa. Suomi on sitoutunut Erasmus-ohjelman budjetin kaksinkertaistamiseen.

Opetus- ja valtiovarainministereillä yhteinen kokous

Koulutusneuvosto ja talous- ja rahoitusasioiden neuvosto ECOFIN järjestävät yhteisen kokouksen 8.11. aamupäivällä. Yhteiskokous on lajissaan ensimmäinen. Ministerit keskustelevat strategisen ohjelman toimeenpanoa koskevasta aiheesta: Vahva taloudellinen perusta Euroopalle koulutuksen vaikuttavuutta, tehokkuutta ja laatua tavoittelemalla. 

Eurooppalaisen korkeakoulut -aloitteen ensimmäiset pilotit käynnistyvät Suomen EU-puheenjohtajakauden aikana syksyllä 2019, ja samaan aikaan lanseerataan myös pilotoinnin toinen hakukierros.  Suomi järjestää puheenjohtajakaudellaan koulutusneuvostoa edeltävänä päivänä (7.11.) yhteistyössä komission kanssa epävirallisen ministeri-illallisen korkeakouluverkostoja koskien.