Hyppää sisältöön

Hiilensidonta maatalousmailla

Hiilensidonta maatalousmailla on yksi keino, jolla voitaisiin vähentää maatalouden hiilipäästöjä ja hillitä ilmastonmuutosta.

Maaperän hiilensidonta on Helsingissä 22.-24.9. järjestettävän EU:n maatalousministereiden epävirallisen kokouksen pääaihe. Epävirallisessa kokouksessa keskustellaan, miten maaperän hiilensidontaa voitaisiin parhaiten tukea muun muassa EU:n yhteisellä maatalouspolitiikalla.

Maatalousmaan hiilivarastot ovat merkittävät

Lähes puolet EU:n pinta-alasta on maatalouskäytössä ja maatalousmaan pintakerroksiin on varastointunut moninkertaisesti EU:n vuotuisten kokonaispäästöjen verran hiiltä. Näistä varastoista on pidettävä huoli ja niitä tulee edelleen kasvattaa, sillä viime vuosikymmeninä peltojen hiilivarastot ovat EU:ssa yleisesti pienentyneet.

Viljelymenetelmät ja maankäyttö vaikuttavat hiilensidontaan

Suotuisilla viljelykäytännöillä maatalousmaa voi sitoa entistä enemmän hiiltä ilmakehästä. Näitä hyviä käytäntöjä ovat esimerkiksi talviaikainen kasvipeitteisyys, monivuotiset nurmet sekä kevennetty maanmuokkaus. Käytäntöjä tulisi hyödyntää laajemmin ja niiden vaikutuksia tulisi tutkia ja seurata.

Epävirallisessa maatalousministereiden kokouksessa pyritään jakamaan kokemuksia jäsenmaissa käynnissä olevista toimista hiilensidonnan lisäämiseksi.

Maaperän hiilensidontaan liittyy myös epävarmuuksia. Sitoutunut hiili voi esimerkiksi palautua ilmakehään, mikäli viljelykäytäntöjä tai maankäyttöä muutetaan. Lisäksi hiilensidonnan mittaaminen on haastavaa ja toimenpiteiden vaikutukset näkyvät usein vasta pitkän ajan jälkeen.

Viljelijät hyötyvät hiilensidonnasta

Maaperän hiilen kerryttämisellä on ilmastohyötyjen lisäksi monia muita etuja: sillä voidaan parantaa maaperän kasvukuntoa ja täten edesauttaa maan tuottavuutta. Hyväkuntoinen maaperä auttaa myös vahvistamaan maanviljelijöiden sopeutumista ilmastonmuutokseen ja sään ääri-ilmiöihin.

Maatalousministereiden epävirallisella kokouksella halutaan lisätä keskustelua maaperän hiilensidonnan hyödyistä, mahdollisuuksista ja haasteista sekä kannustaa jäsenmaita tukemaan hiilensidontaa osana EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa.

Lisätietoja

yksikön päällikkö Ahti Hirvonen, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 337, [email protected]
erityisasiantuntija Tuuli Orasmaa, maa- ja metsätalousministeriö, p. 295 162 056, [email protected]m.fi