Hyppää sisältöön

Hiiletön liikenne

Suomi edistää EU-puheenjohtajakaudellaan kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita kaikissa liikennemuodoissa.

Liikennesektori vastaa neljänneksestä EU:n päästöistä. Liikenteen päästöjä voidaan vähentää liikennejärjestelmän energiatehokkuutta parantamalla, vähä- ja nollapäästöisten ajoneuvojen määrää lisäämällä sekä korvaamalla fossiiliset polttoaineet vaihtoehtoisilla polttoaineilla.

Liikenteen päästöistä keskustellaan neuvostossa

Liikenteen päästöihin liittyvää keskustelua käydään Suomen puheenjohtajakaudella liikenne- ja ympäristöneuvostoissa. Liikenneneuvostossa 20.9.2019 keskustellaan toimista, joilla ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa liikennesektorilla.

Komission antamia lainsäädäntöehdotuksia edistetään Suomen puheenjohtajakaudella. Käsittelyssä on asetus, jolla merenkulun hiilidioksidipäästöjen tiedonkeruujärjestelmä yhdenmukaistettaisiin kansainvälisen merenkulun vastaavan järjestelmän kanssa. Lisäksi edistetään renkaiden energiamerkinnän uudistusta koskevaa asetusta.

Suomen puheenjohtajakauden tapahtumissa edistetään digitalisaation ja automaation hyödyntämistä vähähiilisemmän liikenteen saavuttamiseksi. Tällaisia tapahtumia ovat esimerkiksi Digital Transport Days sekä ilmatilan hallintaan liittyvä korkean tason Single European Sky -konferenssi.

Tavoitteena hiiletön liikenne

Siirtyminen fossiilitaloudesta vähähiilisyyteen ja lopulta hiilettömään liikenteeseen on välttämätöntä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Osana yleistä ilmastopolitiikkaa EU:n pitäisi pyrkiä asettamaan kunnianhimoisia liikenteen päästövähennystavoitteita ja toimenpiteitä, jotka tukevat jäsenvaltioita kestävän liikennesektorin luomisessa.

Tausta

Pariisin ilmastosopimus (2016)

Komission tiedonanto (2018): Puhdas maapallo kaikille - Eurooppalainen visio kukoistavasta, nykyaikaisesta, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta

Lisätietoja

Päivi Antikainen, yksikön johtaja, viestintäneuvos, ilmasto- ja ympäristöyksikkö, puh. 0295 34 2101, [email protected]

Eleonoora Eilittä, erityisasiantuntija, ilmasto- ja ympäristöyksikkö, puh. 0295 34 2089, [email protected]