Hyppää sisältöön

Innovatiiviset ilmastoneutraaliutta edistävät teknologiat tarjoavat välineitä ilmastotavoitteiden toteutukseen

Innovatiiviset ilmastoneutraaliutta edistävät teknologiat ovat ratkaisuja, joiden avulla voidaan saavuttaa ilmasto- ja energiapoliittisia tavoitteita. Niiden lisääntyvä ripeä käyttöönotto on välttämätöntä Euroopassa ja globaalisti, jotta kiristyvät ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa.

Näitä teknologioita käsitellään esimerkiksi kansallisissa energia- ja ilmastosuunnitelmissa (NECP) ja EU:n pitkän aikavälin strategiassa 2050 (LTS), joista keskustellaan Suomen EU-puheenjohtajakaudella.

Uudet teknologiat lisäävät Euroopan kilpailukykyä

Innovatiiviset ilmastoneutraaliutta edistävät teknologiat ovat tärkeitä vientituotteita Euroopalle. Ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamisen lisäksi ilmastoneutraaliutta edistävät teknologiat mahdollistavatkin kilpailukyvyn kehittämistä, talouskasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä.

Ratkaisuista kuljettaessa kohti kilpailukykyistä ja ilmastoneutraalia Eurooppaa keskusteltiin epävirallisessa kilpailukykyministerikokouksessa Helsingissä 5.7.2019 ja asia nousee esiin myös energiaministerien kesken neuvoston kokouksessa 24.9.2019 Brysselissä.

Energiateknologian SET-Plan kokous Suomessa marraskuussa

Energiateknologioihin liittyvää tutkimus- ja innovaatioyhteistyötä on koordinoitu Euroopassa vuodesta 2007 alkaen SET-Plan-yhteistyöhön perustuen (The Strategic Energy Technology Plan, lyhennettynä SET-Plan). Osana SET-Plan-yhteistyötä on laadittu muun muassa tavoitteita ja toimintasuunnitelmia energiateknologioiden kehittämiselle. Suomi järjestää puheenjohtajuuskaudellaan SET-Plan konferenssin 13-15.11.2019 Helsingissä.

Innovatiiviset ilmastoneutraaliutta edistävät teknologiat kytkeytyvät useisiin ajankohtaisiin EU:n rahoitusinstrumentteihin. Vuodesta 2020 alkaen Innovaatiorahasto tulee rahoittamaan merkittävien uutta teknologiaa ratkaisuiden toteutusta Euroopassa. Horisontti Eurooppa rahoittaa muun muassa ilmastoneutraaliutta edistävien teknologioiden tutkimusta Euroopassa vuosina 2021-2027.

Tausta

Kaikkien jäsenvaltioiden kansalliset energia- ja ilmastosuunnitelmaluonnokset komission sivuilla (englanniksi)

EU:n pitkän aikavälin ilmastostrategia (englanniksi)

SET Plan (englanniksi)

Innovation Fund (englanniksi)

Horizon Europe (englanniksi)

Lisätietoja

Suomen energia-attasea Miika Tommila, EUE, puh. +32 470 914 281 [email protected]
Suomen energia-attasea Sanna Ek-Husson, EUE, puh. +32 470 206 178, [email protected]
teollisuusneuvos Juhani Tirkkonen, TEM, puh. 029 506 2140, [email protected]
erityisasiantuntija Juho Korteniemi, TEM, puh. +358 50 567 0715, [email protected]
teollisuusneuvos Timo Ritonummi, puh. +358 50 592 2103, [email protected]