Hyppää sisältöön

EU:n pitkän aikavälin ilmastostrategia vuoteen 2050

Pariisin ilmastosopimuksen mukaan osapuolten on laadittava  pitkän aikavälin ilmastosuunnitelma, joka toimitetaan YK:lle vuoteen 2020 mennessä. EU työstää parhaillaan omaa suunnitelmaansa. Komissio antoi suunnitelmasta A Clean Planet for All -tiedonannon marraskuussa 2018.

Komission tiedonanto esittää vision siitä, miten ilmastoneutraalius on mahdollista saavuttaa EU:ssa 2050 mennessä. Tärkeää olisi panostaa teknologisiin ratkaisuihin, ottaa kansalaiset mukaan ja valjastaa teollisuuspolitiikka, rahoitus ja tutkimus avuksi. Onnistumisen edellytyksenä on, että ilmastotoimet kohdistuvat yhteiskunnallisesti oikeudenmukaisesti.

Suomi tavoittelee yhteisymmärrystä ilmastostrategiasta

Keskeiset kysymykset Suomen puheenjohtajuuskaudella ovat EU:n pitkän aikavälin tavoite, keskeiset keinot sen saavuttamiseksi, ilmastostrategian muut elementit ja mahdolliset reunaehdot.

Suomi pyrkii viemään strategian käsittelyä eteenpäin siten, että viimeistään lokakuun tai joulukuun 2019 Eurooppa-neuvosto voisi saavuttaa yhteisymmärryksen mahdollisimman kunnianhimoisesta EU:n päästövähennysstrategiasta.

EU:n oltava jatkossakin ilmastopolitiikan johtaja

EU:n pitkän aikavälin tavoitteen on mahdollistettava osaltaan se, ettei maapallon keskilämpötila nousisi yli 1,5 astetta. Komissio toteaa visiossaan, että EU:n pitäisi olla hiilineutraali ensimmäisten joukossa vuonna 2050, jotta EU tekisi oman osuutensa ja näyttäisi kansainvälistä ilmastojohtajuutta. Hiilineutraalius tarkoittaa, että yhteiskunta tuottaa vain sen verran päästöjä kuin se pystyy sitomaan ilmakehästä.

On tärkeää, että kunnianhimoisesta tavoitteesta saavutetaan Eurooppa-neuvostossa sopu mahdollisimman pikaisesti. Komission taustaselvitysten mukaan hiilineutraalius hyödyttäisi EU:n kansantaloutta kokonaisuutena. Se edellyttäisi kuitenkin sekä investointien uudelleen ohjausta että lisäinvestointeja kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. 

Yhteinen visio ohjaa seuraavan vuosikymmenen aikana tehtäviä päätöksiä

Yhtenäinen ja kirkas pitkän aikavälin visio luo toimintavarmuutta, auttaa suuntaamaan investointeja ilmaston kannalta kestävästi ja helpottaa seuraavien vuosien aikana tehtäviä päätöksiä talouden rakenteiden uudistamiseksi. Jos pitkän aikavälin tavoitteet halutaan saavuttaa kustannustehokkaasti, päästövähennysten tahtia on kiihdytettävä merkittävästi jo lähivuosina. Hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n mukaan meillä on noin 10-12 vuotta aikaa toimia, mikäli ilmaston lämpeneminen halutaan rajata 1,5 asteeseen.

Clean Planet for All – komission visio EU:n pitkän aikavälin ilmastostrategiasta komission sivuilla (englanniksi)
Komission tiedote ilmastostrategiasta (28.11.2018)
Eurooppa-neuvoston päätelmät (20.6.2019)

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Laura Aho, p. +32 470 204 035, etunimi.sukunimi(at)formin.fi
Neuvotteleva virkamies Marjo Nummelin, p. +358 295 250 227 etunimi.sukunimi(at)ym.fi
EU-erityisasiantuntija Johanna Kentala-Lehtonen, p. +358 295 160 960, etunimi.sukunimi(at)vnk.fi