Hyppää sisältöön

Joukkorahoitusta yli rajojen: yrityksille lisää rahoitusmahdollisuuksia

EU aikoo luoda yhtenäisen sääntelyn rajat ylittävien joukkorahoitusalustapalvelujen tarjoajille. Sähköisten palvelualustojen ylläpitäjät voisivat tarjota palveluja kaikissa jäsenmaissa, jos ne hankkivat erityisen joukkorahoitustoimiluvan. Näin palveluntarjoajat pystyisivät laajentamaan toimintaansa koko EU:n alueelle.

Sijoittajan asemaa tukisi sääntely, joka koskisi muun muassa sijoittajan osaamisen ja tappionsietokyvyn testaamista, tietojen antamista sijoittajalle sekä palveluntarjoajan hallinnointia, riskienhallintaa ja valvontaa.

Joukkorahoituksella kerätään verkossa suhteellisen pieniä summia suurelta joukolta ihmisiä. EU-lainsäädäntö koskisi joukkorahoitusalustoja, jotka tarjoavat kohtauspaikan sijoittajille ja rahoitusta hakeville yrityksille yli jäsenmaiden rajojen. Sääntely kattaisi vain laina- ja sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen.

Tavoitteena helpottaa rahoituksen saamista

EU pyrkii uudella sääntelyllä laajentamaan startup-yritysten sekä muiden pienten ja keskisuurten yritysten rahoitusmahdollisuuksia. Näin voidaan edistää talouskasvua ja työpaikkojen luomista. Sijoittajalle uudistus toisi lisää vaihtoehtoja sijoituskohteisiin.

EU:n neuvosto pääsi yhteisymmärrykseen EU-lainsäädännöstä kesäkuussa 2019. Suomi kävi sen jälkeen neuvoston puheenjohtajana kolmikantaneuvottelut EU:n parlamentin ja komission kanssa. Osapuolet pääsivät alustavaan sopuun lainsäädännöstä joulukuussa 2019.

Osa pääomamarkkinaunionin kehittämistä

Joukkorahoituksen sääntely on osa pääomamarkkinaunionin kehittämistä. Hanke kytkeytyy myös EU:n komission toimintasuunnitelmaan finanssiteknologian (fintech) edistämiseksi.

EU:n komissio antoi 8. maaliskuuta 2018 ehdotuksen asetukseksi yrityksille suunnatun joukkorahoituspalvelun eurooppalaisista tarjoajista. Samalla komissio ehdotti muutoksia direktiiviin rahoitusvälineiden markkinoista.

Komission tiedote (8.3.2018)
Joukkorahoitus komission sivuilla (englanniksi)

Lisätietoja

Lainsäädäntöneuvos Paula Kirppu, valtiovarainministeriö, p. +358 2955 30552, paula.kirppu(at)vm.fi