Hyppää sisältöön

Kestävä rahoitus: sijoitusten kestävyyden luokittelu

EU luo yhtenäisen luokitusjärjestelmän sille, onko jokin investointi ympäristön kannalta kestävä. Yhtenäiset kriteerit helpottavat vastuullista sijoittamista, sillä sijoittaja saa jatkossa paremmin tietoa eri sijoitustuotteiden kestävyydestä ja pystyy paremmin vertailemaan niitä. Nykyisin eri palveluntarjoajat käyttävät erilaisia menetelmiä rahoitustuotteen kestävyyden määrittämiseen, joten etenkin kuluttajasijoittajan ja pienten instituutionaalisten sijoittajien on vaikea itse arvioida sijoituskohteen kestävyyttä.

Luokitusjärjestelmän luominen alkaa ilmasto- ja muilla ympäristötavoitteilla. Luokitusjärjestelmää on tarkoitus myöhemmin laajentaa liiketoiminnan sosiaalisiin tavoitteisiin ja hyvään hallintotapaan.

Tavoitteena ohjata pääomia kestävämpiin investointeihin

Euroopassa on kurottava umpeen vuotuinen vähintään 180 miljardin euron investointivaje, jotta EU saavuttaa ilmasto- ja energiatavoitteensa vuoteen 2030 mennessä. EU:n komission ehdotusten tavoitteena on ohjata lisää yksityisiä pääomia kestävämpiin investointeihin pääomamarkkinoilla. Jotta pääomia ohjautuisi enemmän tällaisiin sijoituskohteisiin, sijoittajan täytyy pystyä arvioimaan kohteen vastuullisuutta.

Jäsenmaat pääsivät poliittiseen yhteisymmärryksen luokitusjärjestelmästä syyskuussa 2019. Sen jälkeen Suomi kävi neuvoston puheenjohtajana kolmikantaneuvottelut EU:n parlamentin ja komission kanssa. Osapuolet pääsivät yhteisymmärrykseen uudistuksesta joulukuussa.

Osa laajempaa kestävän rahoituksen kokonaisuutta

Luokitusjärjestelmä on osa EU:n komission toimintasuunnitelmaa kestävän kasvun rahoituksen edistämiseksi. Komissio on antanut asiasta kolme asetusehdotusta, joista luokitusjärjestelmää koskeva ehdotus on yksi. Toinen koskee rahoituksen välittäjien tiedonantovaatimuksia ja kolmas kestävien sijoituskohteiden viitearvojen ylläpitoa.

Euroopan komissio: Kestävä rahoitus (englanniksi)

Euroopan komission tiedote 24.5.2018: Kestävä rahoitus: Rahoitusalasta tärkeä toimija ilmastonmuutoksen torjunnassa

Lisätietoja

erityisasiantuntija Marianna Uotinen, p. +32 473 523 119, marianna.uotinen(at)formin.fi