Hyppää sisältöön

Kestävän kasvun strategia

EU-puheenjohtajamaana toimiva Suomi on laatinut raportin kestävän kasvun strategiasta. Raportti esittää uutta, integroitua lähestymistapaa kestävään kasvuun. Raportti korostaa, että eri sektorien huolellisesti valitut ja oikein kohdennetut politiikkatoimet ovat tehokkaampia ja tuottavat enemmän synergiaa yhdessä kuin erikseen.

Menestyksekäs ja oikeudenmukainen siirtymä tutkimus- ja innovointivetoiseen ja ilmastoneutraaliin digitaalitalouteen on kaikkien kestävän kasvun politiikanalojen yhteinen tavoite. Lisäksi järkevästi valitulla eri politiikkatoimien yhdistelmällä voidaan vastata paremmin kansalaisten oikeutettuihin tulevaisuudennäkymiä, työllisyyttä, turvallisuutta ja toimeentuloa koskeviin huoliin.

Tärkeimmät viestit

Puheenjohtajamaan raportissa määritellään seuraavan komission ohjelman keskeiset politiikkatavoitteet ja listataan toimenpiteitä, joilla ne voidaan toteuttaa. Nämä tavoitteet ja raportin tärkeimmät viestit ovat:

toteutetaan oikeudenmukainen siirtyminen kohti ilmastoneutraalia teollisuutta sekä valmistavan teollisuuden että palvelujen alalla, edistetään Euroopan teollisuuden uudistamista ja digitalisaatiota sekä kehitetään vahvoja maailmanlaajuisia ja eurooppalaisia teollisuuden arvoketjuja,

  • vahvistetaan innovaatiomyönteisiä sisämarkkinoita, joilla liiketoimintaympäristö on suotuisampi erityisesti pk-yritysten, kasvuyritysten ja palvelujen kannalta ja selvitetään, miten yritykset varmistuvat siitä, että niiden toiminta on vastuullista sekä ympäristöllisesti että sosiaalisesti,
  • edistetään innovaatiovetoisia siirtymiä kunnianhimoisella politiikkayhdistelmällä, jossa painotetaan osaamiseen tehtäviä investointeja, tutkimustulosten hyödyntämistä ja innovaatioiden käyttöönottoa ja tunnustetaan tutkimuksen ja innovoinnin merkitys keskeisenä tuottavuuden, politiikan ja kestävän kehityksen ratkaisujen mahdollistajana ja edistäjänä,
  • tehdään EU:sta maailman johtava digitaalitalous ja maailmanlaajuisesti houkutteleva markkina digitalisaatiolle ja digitaalisille palveluille,
  • parannetaan Euroopan kilpailukykyä ja tuottavuutta investoimalla koulutukseen, jatkuvaan oppimiseen, uudelleenkoulutukseen, osaamisen kehittämiseen ja uusiin taitoihin, joita tarvitaan digitaalisessa maailmassa, teollisessa muutoksessa ja ilmastoneutraaliin talouteen siirtymisessä,
  • vahvistetaan EU:n kilpailukyvyn ulkoista ulottuvuutta ja hyödynnetään paremmin sisämarkkinoiden tarjoamat mahdollisuudet Euroopan teollisuuden globaalin kilpailukyvyn parantamiseksi.

Osallistava prosessi

Puheenjohtajamaan raportin valmistelu on ollut osallistava prosessi, jossa jäsenmaat ovat esittäneet näkemyksiään eri vaiheissa ja eri foorumeilla, myös poliittisella tasolla. Helsingissä 4. ja 5. heinäkuuta pidetyssä kilpailukykyministereiden epävirallisessa kokouksessa ministerit keskustelivat kestävästä kasvusta ja seuraavan komission työohjelman painopisteistä.

Tämän jälkeen raportin valmistelua jatkettiin neuvoston sisämarkkina-, teollisuus- ja tutkimustyöryhmissä. Myös kilpailukyvyn ja kasvun korkean tason työryhmä on osallistunut keskusteluihin eri politiikanalojen ja tärkeimpien aiheiden näkökulmasta.

Lisätietoja

Puheenjohtajavaltion raportti kestävästä kasvusta 

Kuvitettu tiivistelmä kestävän kasvun raportista