Hyppää sisältöön

Kiertotalous 2.0

Ihmisiä seisomassa kiertotaloutta kuvaavien nuolien keskellä.Suomi pyrkii puheenjohtajuuskaudellaan siihen, että kiertotalous tulisi keskeiseksi osaksi myös seuraavan komission työohjelmaa. Kiertotalous 2.0 -ohjelman tulisi pitää sisällään keinoja, joilla edistetään luonnonvarojen kestävää käyttöä sekä tuotteiden pitkäikäisyyttä ja kiertoa. Kiertotalous tarjoaa työkaluja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi ja luonnon köyhtymisen estämiseksi. Lisäksi kiertotalous luo mahdollisuuksia uuteen liiketoimintaan, työpaikkoihin ja arjen parantamiseen.

Tavoitteena ulottaa kiertotaloustoimet kaikille sektoreille

Nykyiseen talousmalliin tarvitaan suuria muutoksia, sillä raaka-aineiden käytön arvioidaan kaksinkertaistuvan vuoteen 2060 mennessä. Raaka-aineiden globaali kulutus on jo nyt yli 80 miljardia tonnia vuodessa, mistä vain 9 prosenttia käytetään uudelleen tai kierrätetään. Kiertotalouden tulisi ulottua rakentamiseen, tekstiileihin, liikkumiseen ja ruokaan sekä tuotannon ja kulutuksen koko ketjuun alkaen kestävästä tuotesuunnittelusta. Tämä edellyttää muutoksia julkisen sektorin, yritysten ja kansalaisten toimintatavoissa.

Suomen tavoite neuvoston puheenjohtajana on saada aikaan neuvoston poliittinen yhteisymmärrys kiertotalouden seuraavista askelista. Keskeisiä neuvottelukysymyksiä ovat tuotepolitiikan ja digitalisaation mahdollisuudet kiertotalouden edistämiseksi, jatkotoimet kemikaali-, tuote- ja jätelainsäädännön rajapinnan selkeyttämiseksi ja kiertotalouden esteiden poistamiseksi, kiertotalouden strategiat keskeisille sektoreille sekä kiertotaloutta tukeva rahoitus.

Nykyinen kiertotalouden toimintasuunnitelma onnistunut, toimia kuitenkin tehostettava

Euroopan komissio julkaisi maaliskuussa kertomuksen vuonna 2015 hyväksytyn kiertotalouden toimintasuunnitelman toteutuksesta. Komission kertomuksen mukaan siihen ollaan erittäin tyytyväisiä. Toteutuneita toimia ovat muun muassa jätedirektiivipaketti, muovistrategia sekä eräiden muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämiseen tähtäävä direktiivi, eli niin sanottu kertakäyttömuovidirektiivi.

Komission mukaan lisätoimia kuitenkin tarvitaan, jotta tarkistettu jätelainsäädäntö saadaan pantua täytäntöön ja uusioraaka-aineiden markkinoita kehitettyä. Lisäksi aloitettua EU-tasoista työtä muun muassa kemikaalien, myrkyttömän ympäristön, ympäristöinnovaatioiden ja ympäristömerkintöjen, kriittisten raaka-aineiden ja lannoitteiden parissa on nopeutettava.

Kiertotaloutta tukevan politiikan ja toimien jatkamisella on laaja tuki niin jäsenmaissa, komissiossa, parlamentissa kuin sidosryhmien parissa.

Euroopan komission tiedote Kierto kuntoon: Komissio on pannut kiertotaloutta koskevan toimintasuunnitelman kokonaisuudessaan täytäntöön

Lisätietoja

Jaakko Kuisma, p. +32 473 532 399, [email protected]