Hyppää sisältöön

Liikenteen automaatio

Automaatio on yksi keskeinen keino edistää Euroopan kestävää kasvua ja kilpailukykyä.

Suomi järjestää yhteistyössä Euroopan komission kanssa Helsingissä Digital Transport Days -tapahtuman, jossa käsitellään muun muassa merenkulun automaation teknologiaa ja sääntelyä sekä logistiikan digitalisaatiota. Merenkulun ja logistiikan digitalisaatiosta ja automaatiosta keskustellaan jäsenmaiden kesken asiantuntijatasolla Suomen valmisteleman tausta-asiakirjan pohjalta.

Tieliikenteessä jatkuu Euroopan komission älyliikennedirektiiviä koskevan strategian täytäntöönpano.

Automaattinen liikenne mahdolliseksi kaikissa liikennemuodoissa

Autonomisella liikenteellä voidaan kehittää liikenteen tehokkuutta ja turvallisuutta sekä ratkaista ympäristö- ja ilmastohaasteita. Automaattinen liikenne olisi mahdollistettava kaikissa liikennemuodoissa.

Turvallinen, tehokas ja ympäristöystävällinen automaatio edellyttää yhteistyötä, kokeiluja ja selkeitä yhteisiä sääntöjä.

Tausta

Komission tiedonanto: Matkalla automatisoituun liikkuvuuteen: EU:n strategia tulevaisuuden liikkuvuudelle (2018) 

Komission tiedonanto: Euroopan datavetoisen talouden rakentaminen (2017)

Komission päätös älyliikennedirektiiviä koskevan strategian täytäntöönpanosta (2018, englanniksi)

Lisätietoja

Maria Rautavirta, yksikön johtaja, liikenneneuvos, tietoliiketoimintayksikkö, puh. 0295 34 2564, [email protected] 

Anne Miettinen, viestintäneuvos, tietoliiketoimintayksikkö, puh. 0295 34 2394, [email protected]