Hyppää sisältöön

Liikenteen digitalisaatio

Eurooppa tarvitsee asiakaslähtöisiä, sujuvia ja yhteen toimivia liikennepalveluja.

Suomi järjestää Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajakaudellaan Digital Transport Days -tapahtuman yhdessä Euroopan komission kanssa. Konferenssissa käsitellään laajasti digitalisaatiota eri liikennemuodoissa ja tuodaan esiin eurooppalainen näkökulma tulevaisuuden ratkaisuihin liikenteessä.

Konferenssin yhteydessä järjestetään MaaS Summit -kokous, jossa tuodaan esiin liikenne palveluna -ajatteluun liittyviä kysymyksiä ja ratkaisuja erityisesti kestävyyden näkökulmasta. Suomen puheenjohtajakauden aikana järjestetään yhteistyössä Euroopan komission kanssa myös korkean tason Single European Sky -konferenssi ilmatilan hallinnasta Euroopan unionin alueella. Seminaarissa tuodaan esiin myös digitalisaation avaamia mahdollisuuksia tehostaa ilmatilan hallintaa.

Tavoitteena yhtenäiset matkaketjut

Liikenteen digitalisaatio ja palveluistuminen ovat merkittäviä mahdollisuuksia Euroopan kestävälle kasvulle ja kilpailukyvylle. Sen vuoksi digitaalisten liikennepalvelujen edellytykset tulisi varmistaa EU:ssa.

Olennaista on edistää liikenne palveluna -ajattelua (MaaS) kaikkialla Euroopassa yhtenäisten, kestävien matkaketjujen aikaansaamiseksi. Liikkumisen sääntelyä pitäisi tarkastella kokonaisvaltaisesti, eikä sitä pitäisi lähestyä ainoastaan yksittäisiä liikennemuotoja koskevin toimenpitein.

Tausta

Euroopan komission valkoinen kirja (2011): Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää

Euroopan komission implementaatioraportti valkoisesta kirjasta (2016, englanniksi)

Euroopan komission julkinen konsultaatio mahdollisesta aloitteesta EU-tason multimodaaleihin matkustajanoikeuksiin liittyen 23.2.2017 - 23.5.2017 (englanniksi)

Nykyinen komissio ei ole kuitenkaan tehnyt aloitetta. Uudet liikkumispalvelut kehittyvät tällä hetkellä todella nopeasti, minkä vuoksi kaiken kattavan kokonaiskuvan saaminen markkinoista on vaikeaa tai jopa mahdotonta.

Komission multimodaalisia matkustajanoikeuksia käsittelevän selvityksen odotetaan valmistuvan syksyn 2019 aikana. Selvityksen tiivistelmäluonnos julkaistiin helmikuussa 2019 (englanniksi).

Komissio on teettänyt selvityksen, mitä esteitä Euroopan laajuisten lippu- ja maksujärjestelmien kehittymiselle on sekä millä keinoilla ja aloitteilla tavoitetta olisi mahdollista edistää EU-tasolla. Selvityksen odotetaan valmistuvan vuoden 2019 syksyllä. Selvityksen tiivistelmäluonnos julkaistiin helmikuussa 2019 (englanniksi). 

Lisätietoja

Elina Thorström, yksikön johtaja, hallitusneuvos, markkinayksikkö, puh. 0295 34 2393, [email protected]

Saara Reinimäki, erityisasiantuntija, markkinayksikkö, puh. 0295 34 2087, [email protected]