Hyppää sisältöön

Maatalouspolitiikan uudistus

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (common agricultural policy, CAP) uudistusta viedään mahdollisimman paljon eteenpäin Suomen EU-puheenjohtajakaudella.

Euroopan komissio antoi vuoden 2018 kesällä kolme lainsäädäntöehdotusta, joilla uudistetaan yhteistä maatalouspolitiikkaa vuosille 2021–2027. Ehdotuksilla vastataan tulevaisuuden haasteisiin samalla, kun tukea kohdistetaan kestävän ja kilpailukykyisen maataloussektorin kehittämiseen.

Komission ehdotuksissa kiinnitetään erityistä huomiota nuoriin viljelijöihin sekä pieniin ja keskisuuriin maatiloihin, ilmastonmuutokseen vastaamiseen, ympäristöön ja maatilojen sukupolvenvaihdoksiin sekä ruoan turvallisuuteen ja laatuun.

Neuvosto ja parlamentti käsitelleet komission ehdotusta

Komission ehdotuksia on käsitelty neuvoston työryhmissä, maatalouden erityiskomiteassa ja maatalousneuvostossa niiden antamisesta lähtien. Romanian puheenjohtajuuskauden lopussa annetaan raportti, jossa kuvataan jokaisen asetusehdotuksen edistyminen ja vielä auki olevat asiakokonaisuudet. Kaikkien kolmen asetusehdotuksen päivitetyt asetustekstiversiot ovat myös annettu Romanian kaudella.

Asetuksista päätetään yhdessä Euroopan parlamentin kanssa. Se käsitteli asetusehdotuksia samaan aikaan neuvoston kanssa. Parlamentin maatalousvaliokunnan mietintöjäei ole ehditty viedä parlamentin täysistunnon käsittelyyn. Uusi parlamentti päättää käsittelyn jatkosta työnsä aloitettuaan kesällä 2019.

Suomen tavoitteena yhteisymmärrys jäsenmaiden näkemyksistä

Suomi jatkaa uudistuksen edistämistä neuvostossa tavoitteena saavuttaa mahdollisimman pitkälle menevä yhteisymmärrys jäsenmaiden näkemyksistä.

Jos EU:n monivuotisesta rahoituskehyksestä saavutetaan ratkaisu Suomen puheenjohtajuuskaudella, voidaan uudistuksesta saavuttaa neuvoston yleisnäkemys. Tämä mahdollistaisi trilogi-neuvottelujen käynnistämisen Euroopan parlamentin kanssa.

Komission lainsäädäntöehdotukset

Lisätietoja

Maatalouden erityiskomitean puheenjohtaja Kari Valonen, p. +32 47085 0982, [email protected]
Yksikön päällikkö Ahti Hirvonen, p. 050 3466577, [email protected]