Hyppää sisältöön

Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027

Suomen tavoitteena EU:n neuvoston puheenjohtajamaana on saattaa neuvoston neuvottelut monivuotisesta rahoituskehyksestä valmiiksi Eurooppa-neuvoston käsittelyä varten syksyllä 2019. Neuvoston puheenjohtajamaa edistää kehyksen käsittelyä siihen asti, kunnes neuvottelut nousevat Eurooppa-neuvostoon. Tällöin vetovastuu siirtyy Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle.

Joulukuussa 2018 Eurooppa-neuvosto asetti tavoitteeksi saavuttaa sopu rahoituskehyksestä syksyllä 2019. Sopuyrityksen ajankohdan Eurooppa-neuvostossa määrittää Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja.

Komissio esittää lisää rahoitusta tutkimukseen ja innovointiin, muuttoliikkeen hallintaan sekä turvallisuuteen

Komission ehdotuksen mukaan rahoituskehys koostuisi seuraavista seitsemästä sektorikohtaisesta otsakkeesta:

  1. sisämarkkinat, innovointi ja digitaalisuus
  2. yhteenkuuluvuus ja arvot (sisältää taloudellisen, sosiaalisen ja alueellisen koheesiorahoituksen)
  3. luonnonvarat ja ympäristö
  4. muuttoliike ja turvallisuus
  5. turvallisuus ja puolustus
  6. naapurialueet ja muu maailma
  7. EU:n yhteinen hallinto

Lisäksi komission ehdotuksessa on kehyksen ulkopuolisia välineitä (hätäapuvaraus, globalisaatiorahasto, solidaarisuusrahasto, joustoväline, Euroopan rauhanrahasto). Ne huomioiden komission kehysehdotuksen kokonaistaso on 1 161 miljardia euroa (2018 kiintein hinnoin), mikä vastaa 1,14 prosenttia EU:n 27 jäsenmaan bruttokansantulosta.

Komissio esittää merkittäviä lisäyksiä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoitukseen, muuttoliikkeen hallintaan sekä turvallisuus- ja puolustustoimiin. Huomattavimmat vähennykset kohdistuvat maatalouteen ja koheesiorahoitukseen. Komissio antoi osana rahoituskehyspakettia erillisen asetusehdotuksen, jonka tarkoituksena on oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen ja rahoituskehyksen välisen suhteen vahvistaminen. Komission rahoituskehysehdotukseen liittyy myös noin 40 erillistä sektorikohtaista asetusehdotusta.

EU:n tulopuolen (niin sanotut omat varat) osalta komissio ehdotti nykyisten omien varojen järjestelmän nykyaikaistamista ja yksinkertaistamista sekä uusia EU:n tulonlähteitä.

Neuvottelut käynnistyivät toukokuussa 2018

Komissio antoi toukokuussa 2018 ehdotuksensa EU:n rahoituskehyksestä, pitkän aikavälin budjetista, vuosille 2021–2027. Kehysehdotusta on tähän mennessä käsitelty pääosin neuvoston rahoituskehystyöryhmässä, pysyvien edustajien komiteassa (Coreper) ja yleisten asioiden neuvostossa.

Komission rahoituskehysehdotus 2021–2027
EU:n talousarvio: Komissio ehdottaa nykyaikaista talousarviota EU:lle, joka suojelee, puolustaa ja tarjoaa mahdollisuuksia (komission tiedote 2.5.2018)
Rahoituskehys 2021–2027: neuvottelujen aikajana

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Satu Keskinen, valtioneuvoston kanslia, p. +358 295 160 302, satu.keskinen(at)vnk.fi