Hyppää sisältöön

Perusoikeuksien vahvistaminen EU:ssa

Suomi edistää perusoikeuksien toteutumista useilla eri keinoilla EU-puheenjohtajakaudellaan. Perusoikeudet ovat tärkeä osa EU:n yhteistä arvopohjaa. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artiklan mukaan unionin perustana olevat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, tasa-arvo, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina.

Euroopan unionin perusoikeuskirja on osa EU:n perustamissopimuksia. Se tuli oikeudellisesti sitovaksi Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1.12.2009 ja täyttää siten 10 vuotta Suomen EU-puheenjohtajakaudella.

Tavoitteena vahvistaa perusoikeuksia osana EU:n yhteistä arvopohjaa  

Tavoitteena on, että EU:n neuvosto hyväksyy Suomen puheenjohtajakaudella perusoikeuksia koskevat neuvoston päätelmät. Tässä yhteydessä EU-maiden oikeusministerit käyvät oikeus- ja sisäasioiden neuvostossa periaatekeskustelun perusoikeuskirjan toimeenpanosta.

Suomi järjestää puheenjohtajakaudellaan useita perusoikeuskysymyksiä käsitteleviä tapahtumia, joista osan yhdessä keskeisten kumppaneiden kanssa. Tapahtumissa tarkastellaan esimerkiksi perusoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen välisiä yhteyksiä sekä perusoikeuskirjan toimeenpanoa. Lisäksi arvioidaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksien toteutumista unionissa.

Tietoa perusoikeuskirjan toimeenpanosta

Euroopan komissio julkaisee vuosittain raportin EU:n perusoikeuskirjan soveltamisesta. Raportit löytyvät komission verkkosivuilta englanniksi.

EU:n perusoikeusvirasto julkaisee vuosittain vuosiraporttinsa, jossa tarkastellaan jotakin ajankohtaista erityiskysymystä sekä yleisemmin perusoikeuksien toteutumista viraston toimialoilla. Raportit löytyvät perusoikeusviraston sivuilta.

Perusoikeusviraston ylläpitämä Charterpedia on verkkotyöväline, joka tarjoaa helposti saatavassa muodossa tietoa perusoikeuskirjasta ja sen soveltamiskäytännöstä.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Kaisa Tiusanen, oikeusministeriö, +358 2951 50169, kaisa.tiusanen(at)om.fi