Hyppää sisältöön

Toimivat sisämarkkinat lisäävät eurooppalaisen teollisuuden kilpailukykyä

Suomen EU-puheenjohtajakauden kilpailukykyneuvoston kokouksissa keskustellaan sisämarkkina- ja teollisuuspolitiikan yhteyksistä sekä siirtymisestä ilmastoneutraaliin talouteen. Kilpailukykyneuvostoissa viedään eteenpäin kesäkuussa 2019 Eurooppa-neuvostossa sovitun unionin uuden strategisen ohjelman 2019-2024 ja Suomen EU-puheenjohtajakauden ohjelman linjauksia kasvun, työpaikkojen ja kilpailukyvyn kannalta. EU:n strateginen ohjelma asettaa painopisteiksi muun muassa unionin taloudellisen perustan vahvistamisen, kansalaisten suojelun sekä ilmastoneutraalin, vihreän, oikeudenmukaisen ja sosiaalisen Euroopan rakentamisen.

EU:n toimivat sisämarkkinat ovat edellytys eurooppalaisten yritysten kilpailukyvylle. Sisämarkkinat lisäävät EU:n painoarvoa kauppaneuvotteluissa ja houkuttelevat investointeja. Sisämarkkina- ja teollisuuspolitiikan tulee mahdollistaa kestävä kasvu, toimintaympäristön muutokset ja kansalaisten hyvinvointi. Toimivat sisämarkkinat edellyttävät osaavaa työvoimaa sekä työn murroksen ja sosiaalisen ulottuvuuden huomioimista. Toimivia sisämarkkinoita tukee talouden ja teknologian muutosten sosiaalisten vaikutusten huomioiminen.

Sisämarkkinoita kehitettävä kokonaisvaltaisesti

Puheenjohtajakauden keskustelujen tavoitteena on, että teollisuus- ja sisämarkkinapolitiikan, digitalisaation sekä kauppapolitiikan yhteydet tunnistetaan entistä paremmin, ja niitä tarkastellaan yhtenä kokonaisuutena. Tulevaisuuden mahdollisuuksia ja haasteita tulee ennakoida sekä kohdistaa niihin oikeita politiikkatoimia. Siksi EU:lle tulee luoda eri politiikanaloja yhdistävä tulevaisuuteen katsova strategia, joka edistää kestävää kasvua ja kilpailukykyä.

Erityisesti palvelumarkkinat muuttuvat nopeasti muun muassa digitalisaation, teollisuuden palvelullistumisen ja uusien innovaatioiden myötä. Sääntelyä tulisi olla yleisellä tasolla, jotta se pystyy sopeutumaan teknologiseen kehitykseen. Sekä jäsenmaissa että EU-tasolla tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota siihen, että sisämarkkinalainsäädännön toimeen- ja täytäntöönpano olisi yhdenmukaistamista, tehokasta ja läpinäkyvää. Näin voidaan aidosti saavuttaa EU:n laajuiset sisämarkkinat erityisesti palveluissa. Toimivat markkinat auttavat eurooppalaisia yrityksiä kehittymään ja kilpailemaan menestyksekkäästi maailmanlaajuisilla markkinoilla. Kilpailu hyödyttää eurooppalaisia kuluttajia ja asiakasyrityksiä, koska se tarjoaa vaihtoehtoja, pitää hintatasoa kurissa ja auttaa synnyttämään laadukkaita sekä innovatiivisia tuotteita ja palveluita.

Innovaatiot ja uudet teknologiat vahvistavat kilpailukykyä

Innovaatioiden ja innovatiivisten ilmastoneutraaliutta edistävien teknologioiden edistäminen  on edellytys Euroopan teollisuuden tulevalle kilpailukyvylle. Erityisesti uusien teknologioiden kehittäminen ja nopea käyttöönotto mahdollistavat eurooppalaisten yritysten johtoaseman talouden arvoketjuissa

Jotta uusia innovaatioita ja liiketoimintamahdollisuuksia voidaan edistää, EU:ssa tulee vahvistaa kansainvälistä huippuosaamista, koulutusta, tutkimusta ja tuotekehitystä sekä uusien verkostojen kehittämistä eri osaamisen yhdistämiseksi. Modernissa teollisuuspolitiikassa on tärkeää huomioida yhtymäkohdat muihin politiikkalohkoihin, erityisesti ympäristö-, energia-, ja ilmastopolitiikkaan sekä bio- ja kiertotalouteen. Lisäksi EU:n tulee tarttua digitalisaation ja tekoälyn mahdollisuuksiin.

Kilpailukykyministerit keskustelevat kilpailukykyneuvostossa 26.-27.9.2019, miten sisämarkkina- ja teollisuuspolitiikka sekä tutkimus voivat yhdessä edistää kestävää kasvua ja kilpailukykyä Euroopassa.

28.-29. marraskuuta pidettävässä kilpailukykyneuvostossa jatketaan syyskuun neuvostossa käytyä keskustelua sisämarkkinoiden, teollisuuspolitiikan ja digitaalitalouden tulevaisuudesta.  

Lisätietoja

erityisasiantuntija Isabella Paju [email protected] puh. + 358 29 504 7015

asiantuntija Maija Heikkilä [email protected] puh. +358 29 504 7003