Hyppää sisältöön

EU:n sotilaallinen ja siviilikriisinhallinta

Kriisinhallinta on tärkeä osa Euroopan unionin yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa (YTPP). EU on toteuttanut vuodesta 2003 alkaen yli 30 sotilaallista ja siviilikriisinhallintaoperaatiota. Toiminnalla on tuettu konfliktialueiden vakauttamista pääosin Euroopassa, kaakkoisella lähialueella ja Afrikassa.

Suomi tukee puheenjohtajakaudellaan EU:n kriisinhallinnan kehittämistä. Marraskuussa 2018 hyväksyttiin EU:n siviilikriisinhallinnan kompakti eli sopimus, jota pidetään yleisesti merkittävimpänä askeleena vuosiin EU:n siviilikriisinhallinnan kehittämisessä. Jäsenmaat ja EU-instituutiot sitoutuivat siinä erityisesti voimavarojen, nopean toiminnan ja EU-toimijoiden välisen yhteistyön kehittämiseen. Suomi oli yksi sopimuksen syntymiseen vahvimmin vaikuttaneista jäsenmaista ja jatkaa sen toimeenpanon edistämistä puheenjohtajakaudellaan.

Suomi toimii puheenjohtajakaudellaan EU:n sotilaallisten operaatioiden yhteisistä kustannuksista vastaavan Athena-komitean puheenjohtajana ja vie komitean asialistaa eteenpäin. Syksyn aikana päätetään muun muassa EU:n sotilasoperaatioiden budjeteista vuodelle 2020.

Lisäksi Suomi tukee EU:n korkeaa edustajaa vuonna 2017 perustetun EU:n sotilaallisten koulutusoperaatioiden johtoesikunnan (Military Planning and Conduct Capability, MPCC) kehittämisessä. Johtoesikuntaa on tarkoitus kehittää edelleen siten, että se voisi ottaa vastuun pienimuotoisen toimeenpanevan operaation suunnittelusta ja johtamisesta vuonna 2020.

EU:n kriisinhallintaoperaatiot

Tällä hetkellä EU:lla on käynnissä kuusi sotilaallista operaatiota. Niistä kolme on niin sanottuja koulutusoperaatioita, jotka toimivat Malissa, Somaliassa ja Keski-Afrikan tasavallassa. Kolmesta toimeenpanevasta operaatiosta EUNAVFOR Atalanta toimii Somalian rannikolla, EUNAVFOR MED Sophia Välimerellä ja EUFOR Althea Bosnia-Hertsegovinassa.

EU:lla on tällä hetkellä 10 siviilikriisinhallintaoperaatiota. EU:n siviilikriisinhallintaoperaatiot toimivat kriisialueilla ja sellaisilla alueilla, joilla yhteiskunnan keskeisimmät toiminnot kaipaavat ulkopuolista vahvistusta. Siviilikriisinhallinnan keskeisiä aloja ovat muun muassa poliisitoiminnan, oikeuslaitoksen, rajavartioinnin, tullilaitoksen ja vankeinhoitolaitoksen kehittäminen.

Suomi osallistuu tällä hetkellä kolmeen EU:n sotilaalliseen operaatioon, joita ovat EUTM Somalia, EUTM Mali ja EUNAVFOR MED Sophia. EU:n siviilikriisinhallintaoperaatioihin lähtee Suomesta vuosittain noin 50 henkilöä. Lisäksi Suomi lähettää vuosittain tarkkailijoita EU:n vaalitarkkailuoperaatioihin.

Missiot ja operaatiot EU:n ulkosuhdehallinnon verkkosivuilla (englanniksi)
EU:n neuvoston lehdistötiedote 19.11.2018: Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka siviilialalla: EU vahvisti toimintavalmiuksiaan

Lisätietoja

Sotilaallinen kriisinhallinta: vastuuvirkamies Heli Lehto, turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikkö, ulkoministeriö, p. +358 295 350 165, heli.lehto(at)formin.fi
Siviilikriisinhallinta: vastuuvirkamies Pekka Marttila, turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikkö, ulkoministeriö, p. +358 295 350 233, pekka.marttila(at)formin.fi