Hyppää sisältöön

EU:n tulevaisuuden tasa-arvopolitiikka

Suomi haluaa EU-puheenjohtajakaudellaan edistää keskustelua Euroopan unionin tulevaisuuden tasa-arvopolitiikasta. Samalla Suomi haluaa vahvistaa erityisesti talouspolitiikan ja tasa-arvopolitiikan välistä yhteyttä.

Suomen puheenjohtajakausi ajoittuu tässä suhteessa tärkeään vaiheeseen, kun uusi komissio aloittaa kautensa syksyllä 2019 ja EU:ssa valmistaudutaan uusiin ohjelma- ja rahoituskausiin. Samaan aikaan komission nykyinen strateginen tasa-arvositoumus (2016–2019) ja toimintasuunnitelma sukupuolten palkkaeron kaventamiseksi (2017–2019) ovat päättymässä.

Tavoitteena on saada sukupuolten tasa-arvo vahvemmin osaksi EU:n päätöksentekoa ja keskeisiä tulevaisuusprosesseja, kuten Eurooppa 2020 -strategian jälkeisen ajan valmisteluun ja erityisesti EU:n talouspolitiikkaan. EU:ssa monet tulevaisuuden tasa-arvokysymykset koskevat juuri talouden, sosiaalisen ulottuvuuden ja sukupuolten tasa-arvon välistä suhdetta.

Sukupuolten tasa-arvo lisää kestävää talouskasvua

Suomi korostaa kahta näkökulmaa talouden ja sukupuolten tasa-arvon suhteessa. Sukupuolten tasa-arvo on tärkeä osa kestävää taloudellista kasvua. Samalla tavoitteena on kehittää talous- ja budjettipolitiikkaa niin, että se ottaa huomioon sukupuolivaikutukset. Useat EU:n ja eri kansainvälisten järjestöjen selvitykset ovat osoittaneet, että sukupuolten tasa-arvo ja naisten työllisyys edistävät oikeudenmukaista taloudellista kasvua.

EU-jäsenmaissa on kehitetty välineitä arvioimaan, minkälaisia vaikutuksia talous- ja budjettipolitiikalla on sukupuolten tasa-arvoon ja miten tätä kautta voidaan kehittää päätöksentekoa. Erityisen tärkeää on löytää konkreettisia työkaluja ja vahvistaa poikkihallinnollista yhteistyötä, jotta nämä tavoitteet voidaan saavuttaa EU:ssa.

EU:n tasa-arvopolitiikasta korkean tason konferenssi Helsingissä

Talouden ja sukupuolten tasa-arvon välistä yhteyttä vahvistetaan Suomen EU-puheenjohtajakauden konferensseissa, asiantuntijakokouksissa ja neuvoston päätelmillä. Suomi järjestää EU-puheenjohtajakaudellaan korkean tason tasa-arvokonferenssin ”Europe for Gender Equality? Taking Stock – Taking Action” 30.9.−1.10.2019 Helsingissä.

Konferenssin pääteemoina ovat EU:n tulevaisuuden tasa-arvopolitiikan toimintalinjat sekä tasa-arvon ja talouden suhde eri näkökulmista.  Näkökulmia ovat muun muassa sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen ja poikkihallinnollisen yhteistyön vahvistaminen, tasa-arvoiset investoinnit ja sukupuolitietoinen budjetointi.

Suomi tuo sukupuolinäkökulman valtavirtaistamisen korkean tason työryhmän (2.−3.9.2019 Helsingissä) agendalle erityisesti kysymyksen siitä, miten tasa-arvon sisällyttämistä EU:n päätöksentekoon voidaan vahvistaa. Neuvoston päätelmäluonnos EU:n tulevaisuuden tasa-arvopolitiikasta valmistellaan YK:n Pekingin toimintaohjelman 25-vuotisarvioinnin pohjalta.

Lisätietoja

Eeva Raevaara neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö, työ- ja tasa-arvo-osasto / TTO, tasa-arvoyksikkö / TASY p. 0295163205 etunimi.sukunimi(at)stm.fi