Hyppää sisältöön

Turvallisuutta ja puolustusta koskevat ehdotukset rahoituskehyskaudella 2021–2027

Turvallisuus- ja puolustusyhteistyön kasvanut painoarvo näkyy komission ehdotuksessa EU:n monivuotiseksi rahoituskehykseksi 2021–2027. Komissio esittää ensimmäistä kertaa puolustuksen rahoittamista oman otsakkeensa alla. Turvallisuus ja puolustus -otsake (5) kattaa sisäisen turvallisuuden, ydinturvallisuuden ja ydinvoimaloiden käytöstä poistamisen, puolustuksen ja kriisinhallinnan. Se muodostaa kokonaisuudessaan noin 2 prosenttia komission ehdottamasta rahoituskehyskokonaisuudesta.

Lisäksi EU:n korkea edustaja on komission tuella tehnyt esityksen uudesta EU-budjetin ulkopuolisesta Euroopan rauhanrahasto -erityisvälineestä, joka sisältyy Naapurialueet ja muu maailma -otsakkeeseen (6).

Puolustusrahasto

Puolustusrahasto (11,5 miljardia euroa) kattaa noin puolet Turvallisuus ja puolustus -otsakkeesta. Puolustusrahastosta tuetaan investointeja yhteiseen tutkimukseen ja kehittämiseen puolustustarvikkeiden ja teknologioiden alalla.

Tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, Horisontti Eurooppa, tukee myös osaltaan puolustusaloitteita. Se sisältyy komission ehdotuksessa otsakkeeseen 1: Sisämarkkinat, innovointi ja digitaalitalous.

Sotilaallisen liikkuvuuden edistäminen

Verkkojen Eurooppa -välineeseen otsakkeen 1 alle on korvamerkitty 5,7 miljardia euroa sotilaallisen liikkuvuuden edistämiseen.

Sotilaallisen liikkuvuuden edistäminen lisää Euroopan puolustamisen uskottavuutta sekä EU:n mahdollisuuksia toimia nopeasti ja oikea-aikaisesti erilaisissa kriiseissä. Sotilaallisella liikkuvuudella viitataan erilaisiin toimiin, joilla halutaan helpottaa sotilaiden ja sotilaskaluston liikuttamista paikasta toiseen niissä tilanteissa, joissa osapuolet ovat näin sopineet. Kyse voi olla esimerkiksi harjoitukseen siirrettävästä kalustosta tai sotilaista.

Euroopan rauhanrahasto

Euroopan rauhanrahasto -erityisvälineen kooksi on esitetty 9,2 miljardia euroa rahoituskehyskaudella 2021–2027.

Rauhanrahastosta esitetään rahoitettavaksi EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alaisia toimia sotilaallisella ja puolustuksen alalla. Käytännössä tämä tarkoittaisi muun muassa EU:n omien sotilasoperaatioiden yhteisten kustannusten rahoittamista tai esimerkiksi Afrikan unionin rauhanturvaoperaatioille annettavaa tukea.

Rauhanrahastolla on tarkoitus parantaa EU:n kykyä toimia tehokkaammin ja joustavammin konfliktien estämiseksi ja turvallisuuden lisäämiseksi. Rauhanrahaston perustamisesta neuvotellaan Suomen johdolla syyskaudella 2019.

Rahoituskehysneuvottelut Suomen puheenjohtajakaudella

Neuvoston neuvottelut tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä pyritään viimeistelemään Suomen EU-puheenjohtajakaudella syksyllä 2019.

EU2019FI-taustoitus: Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027

Euroopan unionin neuvosto: Monivuotinen rahoituskehys 2021–2027: neuvottelut

Euroopan komissio: EU:n monivuotinen talousarvio

Lisätiedot

asiantuntija Anna Ylöstalo, puolustusministeriö, p. +358295140027, anna.ylostalo(at)defmin.fi
ulkoasiainsihteeri Heli Lehto, ulkoministeriö, p. +358295350165, heli.lehto(at)formin.fi