Hyppää sisältöön

Yhteinen kauppapolitiikka puolustaa säännöille perustuvaa maailmankauppaa

EU:lla on yhteinen kauppapolitiikka, ja kauppasuhteet kolmansien maiden kanssa määritellään EU-tasolla. Maailman kauppajärjestö WTO:n kriisi, protektionismin nousu sekä yksipuoliset kauppatoimet haastavat olemassa olevaa järjestelmää. EU ja sen jäsenmaat puolustavat sääntöperustaista maailmankauppaa, mukaan lukien WTO:n sitovan riitojenratkaisujärjestelmää. Samalla WTO:ta on syytä uudistaa.

Viime vuosina EU on solminut merkittäviä kauppasopimuksia, ja uusia on neuvoteltavana. Suomi pitää neuvoston puheenjohtajamaana tärkeänä, että sopimusvelvoitteita noudatetaan. Tämä hyödyttää niin unionin kuluttajia kuin yrityksiä.

Monenvälinen kauppajärjestelmä vaikeuksissa

Yksipuoliset kauppatoimet sekä protektionismin nousu vaikeuttavat Maailman kauppajärjestö WTO:n toimintaa. Akuuteimpana kysymyksenä on riitojenratkaisujärjestelmän uudistaminen ja sen toimintakyvyn ylläpitäminen.

WTO:n riitojenratkaisujärjestelmä uhkaa murentua Yhdysvaltojen estäessä jo kolmatta vuotta jäsenvalinnat WTO:n valituselimeen. Pattitilannetta ei ole tiiviistä konsultaatioista huolimatta pystytty purkamaan. EU tukee edelleen monenvälistä ratkaisua, mutta etenee samanaikaisesti omien kauppaetujensa turvaamiseksi valituselimen väliaikaisesti korvaavan ratkaisumallin suhteen.

WTO:n säännöt ovat uudistamisen tarpeessa. EU on tehnyt ehdotuksia, joilla voitaisiin tehostaa WTO:n komiteoiden työskentelyä. WTO-jäsenmaat eivät toistaiseksi ole kyenneet uudistamaan pääosin 1980-luvulta periytyvää monenvälistä sopimuskantaa vastamaan nykypäivän todellisuutta.

EU:n ja USA:n kauppasuhteissa jännitteitä

EU:n ja Yhdysvaltojen kauppasuhteita leimaavat tällä erää teräs- ja alumiinitullien sekä lentokonetukia koskevien kiistojen värittämät jännitteet. Suomi painottaa puheenjohtajamaana, että lentokonetuista täytyy löytää neuvotteluratkaisu.

Suomi pitää tärkeänä, että jännitteistä huolimatta EU jatkaa työtä myönteisen transatlanttisen agendan edistämiseksi konkreettisten yhteistyöhankkeiden kautta. Samalla EU:n on kuitenkin pidettävä kiinni periaatteistaan ja oltava valmis puolustamaan etujaan WTO-sääntöjen puitteissa.

Vapaakauppasopimukset vauhdittavat kauppaa

EU:n kauppasopimusverkosto on maailman laajin. EU:lla on voimassa vapaakauppasopimukset yli 70 kauppakumppanin kanssa, ja uusia sopimuksia neuvotellaan.

Viime vuosina EU on solminut merkittäviä kauppasopimuksia esimerkiksi Japanin ja Kanadan kanssa. Niin ikään merkittävä on EU:n ja neljän Latinalaisen Amerikan maan kauppayhteisö Mercosurin kesäkuussa saavutettu poliittinen yhteisymmärrys vapaakauppasopimuksesta. 

Vapaakauppasopimusten tehokas toimeenpano on noussut tärkeään asemaan viime vuosien aikana. Euroopan komissio julkaisee vuosittain raportin kauppasopimusten toimeenpanosta. Uusin, lokakuussa 2019 julkaistu raportti käsittelee toimeenpanoa vuonna 2018.

Kauppasopimukset lisäävät EU:n ja sopimuskumppaneiden vuoropuhelua, sillä sopimuksilla perustetaan muun muassa useita yhteistyöelimiä. Niissä käytyjen keskustelujen tuloksena kumppanimaat ovat poistaneet useita kaupan esteitä. Suomi on pitänyt puheenjohtajakaudellaan esillä, että edistyksestä huolimatta komission, jäsenmaiden ja eri interessiryhmien tulisi jatkaa kauppasopimusten toimeenpanon tehostamista. 

Lisätietoja

Pasi-Heikki Vaaranmaa, lähetystöneuvos, ulkoministeriö, p. 0295 351 700