Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande om eu2019.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen eu2019.fi och har utarbetats den 23 september 2019. Tjänstens tillgänglighet har bedömts av statsrådets kansli.

Den digitala tjänsten uppfyller till stor del tillgänglighetskraven och det finns inga kritiska brister i tillgängligheten på webbplatsen. Det icke-tillgängliga innehållet i tjänsten (enligt kriterierna på nivå A och AA i riktlinjerna för tillgängligt innehåll (WCAG)) beskrivs i detta utlåtande.

Brister i tjänstens tillgänglighet

  1. Brister i bildbeskrivningar och textalternativ

Vissa bilder saknar textalternativ, eller länktexten upprepas i textmotsvarigheten. Dessutom har bildbeskrivningarna på vissa sidor felaktigt angivits som bildrubriker (rubrikattribut).

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls till alla delar: Möjlighet att uppfatta (1.1.1)

Bilderna innehåller inte sådan väsentlig information som inte annars finns tillgänglig. För att textalternativen och bildbeskrivningarna konsekvent ska kunna produceras på rätt sätt behövs ändringar i publikationssystemet. Ändringarna kommer att genomföras hösten 2019.

  1. Ingen beskrivning i iFrame

I vissa nyheter som har publicerats före september kan det finnas inbäddade videor där iFrame-beskrivningen saknas. 

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls till alla delar: Robust karaktär (4.1.2)

iFrame-beskrivningen ska fogas till alla nyheter som publicerats efter den 23 september 2019. Till äldre nyheter än så kommer beskrivningen att fogas så småningom med utgångspunkt i sidvisningarnas ordning.

  1. Eventuella svårigheter att med tekniska medel bläddra bland evenemangen

Innehållet på evenemangssidan reagerar inte alltid på ett meningsfullt sätt på användarens val, vilket kan leda till att användaren blir tvungen att gå igenom extra steg innan han eller hon når det egentliga innehållet. 

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls till alla delar: Möjlighet att uppfatta (2.4.3)

Det är möjligt att med tekniska hjälpmedel bläddra bland evenemangen, även om det är arbetskrävande. En förbättrad tillgänglighet skulle kräva omfattande omplanering av funktionerna. Webbplatsen används aktivt endast i sex månader fram till utgången av 2019. Därför lönar det sig inte att göra stora ändringar av detta slag i detta skede.  

Har du upptäckt ett problem med tillgängligheten på webbplatsen?

Meddela oss din upptäckt, så gör vi vårt bästa för att avhjälpa bristen.

Du kan ge respons på tillgängligheten genom en webblankett eller per e-post till info(a)eu2019.fi. 

Meddela vid behov tillsynsmyndigheten om bristerna

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, kontakta i första hand webbadministratören. Svarstiden kan vara upp till 14 dagar.

Om svaret du får inte är tillfredsställande eller om du inte får något svar inom 14 dagar, kan du lämna respons till Regionförvaltningsverket i Södra Finland.

Tillsynsmyndighet
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
saavutettavuus(a)avi.fi
växel 0295 016 000
tillgänglighetskrav.fi